Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

08 september 2015

Secundaire scholen moeten net als lagere scholen vanaf 1 september 2014 alle nieuwe leerlingen verplicht screenen om zicht te krijgen op hun taalvaardigheid.

07 september 2015

Bij de start van het nieuwe schooljaar wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen de nascholingsinitiatieven voor het basisonderwijs graag onder de aandacht brengen. Uitgebreide informatie over het nascholingsaanbod vind je op de nascholingswebsite van het basisonderwijs.

04 september 2015

Wat zijn de bevoegdheden van een ouderraad? Welke (inhoudelijke) thema's kunnen besproken worden en welke horen niet thuis in de ouderraad? Wat is het verschil tussen een ouderraad en een oudercomité? Hoe kun je de financiën regelen en de activiteiten correct verzekeren? Hoe breng je structuur in de ouderraad?

04 september 2015

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schooljaar in de scholengemeenschap Driespan treedt prof. dr. Lieven Boeve op als gastspreker in aanwezigheid van alle personeelsleden, schoolbesturen, burgemeesters en schepencolleges van Wingene-Ruiselede. Hij zal het o.a. hebben over het opzet van bestuurlijke optimalisatie binnen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

02 september 2015

De media berichten ons over vluchtelingenstromen die o.a. vanuit Syrië naar Europa, en ook Vlaanderen komen.  Onder hen zijn er heel wat kinderen en jongeren die heel binnenkort in het onderwijs zullen instromen als anderstalige nieuwkomer.

02 september 2015

Om een vlotte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs te bevorderen, organiseren verschillende scholen overlegmomenten tussen leraren basisonderwijs en leraren secundair onderwijs, vaak in samenwerking met de pedagogische begeleiders. Specifiek voor het vak Frans kunnen die overlegmomenten zorgen voor een vlotte onderlinge afstemming.

02 september 2015

Tijdens de tweedaagse basiscursus Kennismaken met autisme, georganiseerd in samenwerking met Autisme Centraal, leer je aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden hoe je voor leerlingen een autismevriendelijke onderwijs- en leeromgeving kunt creëren.

26 augustus 2015

Het augustusnummer van School+visie, het tijdschrift voor het katholiek basisonderwijs, is verschenen. Dit is het eerste nummer van de achtste jaargang.

26 augustus 2015

'Vesperanza' (verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg) is een gratis nascholingsproject dat focust op ondersteuning van scholen en competentieontwikkeling van personeelsleden in het kader van het M-decreet.

25 augustus 2015

Via de spoedtelling schooljaar 2015-2016 zullen we opnieuw de leerlingenaantallen opgevragen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, evenals voor de internaten. Wij zouden het appreciëren als je ons zo snel mogelijk en uiterlijk op maandagmiddag 7 september 2015 de spoedtellinggegevens bezorgt.

Pagina's