Vacatures

Wil je werken bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen? Werken bij andere organisaties? Werken in het onderwijs? 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt werkzoekenden in het onderwijs de mogelijkheid om zich te registreren in een Sollicitanten & Vacature Databank. Via de website kan een werkzoekende zich aanmelden om vervolgens zijn cv te vervolledigen. Daarnaast kunnen zij op zoek gaan naar beschikbare vacatures in wervingsambten. Ook directies kunnen in deze databank op zoek gaan naar een interimaris voor wervingsambten of zelfs eigen vacatures online plaatsen.

Vacatures voor bevorderingsambten of internaten zitten niet in deze databank, maar kunnen wel online geraadpleegd worden.

23 mei 2017

Het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) gaat voor haar pedagogische begeleidingsdienst over tot het aanwerven van een vakbegeleider wiskunde en fysica ten dienste van het secundair onderwijs binnen het lasalliaanse scholennetwerk.

De aanstelling gebeurt met een pakket BPT-uren. 

23 mei 2017

Het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) gaat voor haar pedagogische begeleidingsdienst over tot het aanwerven van een voltijds gedetacheerde schoolbegeleider ten dienste van het secundair onderwijs binnen het lasalliaanse scholennetwerk.

12 mei 2017

De pedagogische  begeleiding  van de  salesianen  van  Don  Bosco  (PB  SDB),  een  geleding  van  de pedagogische  begeleidingsdienst van  het  katholiek  onderwijs  Vlaanderen, heeft  een  vacature voor een halftijds pedagogische begeleider (m/v) voor de secundaire scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum.

10 mei 2017

Broeders van Liefde zoekt een halftijds pedagogisch schoolbegeleider met specifieke competenties binnen het domein clusterwerking/netwerken innovatieprocessen.

09 mei 2017

Heb je reeds meegewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe leerplan concept basisonderwijs? Ben je enthousiast om de introductie en implementatie hiervan in onze katholieke basisscholen te ondersteunen? Dan is deze opdracht misschien wel iets voor jou. Vanaf 1 september 2017 zullen er meerdere nascholers aan de slag gaan binnen het nascholingsproject: “Zin in leren! Zin in leven!

09 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt de Nederlandstalige katholieke scholen, vormingscentra en internaten in Vlaanderen en Brussel. Onze organisatie biedt ondersteuning bij juridische, administratieve en bestuurlijke aangelegenheden, bij visieontwikkeling en bij de uitbouw en realisatie van het curriculum en de eigen pedagogische opdracht.

09 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een voltijds pedagogisch begeleider aan te werven voor de ondersteuning van het volwassenenonderwijs met ingang van 1 september 2017. De opdracht kadert in de uitvoering van de decretale opdracht; met name de extra ondersteuning van het volwassenenonderwijs.

09 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt de Nederlandstalige katholieke scholen, vormingscentra en internaten in Vlaanderen en Brussel en vertegenwoordigt hen op diverse fora en in beleidsorganen. Wij adviseren scholen, vormingscentra en internaten bij juridische, administratieve en bestuurlijke vraagstukken.

09 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt de Nederlandstalige katholieke scholen, vormingscentra en internaten in Vlaanderen en Brussel en vertegenwoordigt hen op diverse fora en in beleidsorganen. Wij adviseren scholen, vormingscentra en internaten bij juridische, administratieve en bestuurlijke vraagstukken.

09 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt de Nederlandstalige katholieke scholen, vormingscentra en internaten in Vlaanderen en Brussel en vertegenwoordigt hen op diverse fora en in beleidsorganen. Wij adviseren scholen, vormingscentra en internaten bij juridische, administratieve en bestuurlijke vraagstukken.

Pagina's