25 september 2015

Het VIGeZ heeft de resultaten van een literatuur recensie over sedentair gedrag gelanceerd. Sedentair gedrag of lang stilzitten heeft recent als nieuw gezondheidsthema zijn intrede gedaan. Steeds meer onderzoek toont aan dat wie een hele dag lang stilzit, meer risico loopt op hartziekten, darmkanker, diabetes, depressie en voortijdige dood.

23 september 2015

Art de Co, Dinac en het Eeckhoutcentrum organiseren op 9 en 10 november 2015, in samenwerking met Laurie Kagan (USA) een 2de editie van de ‘Masterclass Kagan Coöperatieve Leerstrategieën’ met als doel het coöperatief leren op een kwalitatieve manier in te bedden binnen het onderwijs.

22 september 2015

Hoeveel kost een jaar studeren in het hoger onderwijs? Cebud, het Centrum voor Budgetadvies en onderzoek van Thomas More Hogeschool zet de bedragen op een rij. De cijfers bevatten zowel directe als indirecte studiekosten. Bij de directe studiekosten weegt het inschrijvings- of studiegeld zwaar door.

22 september 2015

De 15 Vlaamse Logo's (LOkaalGezondheidsOverleg) hebben voortaan een gezamenlijke website. De nieuwe website zorgt voor een frisse en herkenbare look, bundelt nuttige informatie, projecten en materialen en biedt plaats voor de eigen, regionale gezondheidswerking van elk Logo.

17 september 2015

Het pilootproject ‘Samen sterker op de klasvloer’ is een pilootproject van één schooljaar waarbij de in het buitengewoon basisonderwijs vrijgekomen middelen (lestijden en uren) aangewend worden om het gewoon basisonderwijs te ondersteunen.

21 september 2015

Vanaf vandaag is de nieuwe website EHBO op school online. De website biedt scholen een leidraad om EHBO-lessen te organiseren. De lancering van de website maakt deel uit van het actieplan van Vlaams minister van Onderwijs Crevits.

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

16 september 2015

De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.

15 september 2015

Door Onderwijsdecreet XXV kunnen geïntegreerde lerarenopleidingen secundair onderwijs een verkorte opleiding voor 1 onderwijsvak aanbieden in plaats van de vroeger verplichte 2 vakken voor wie al een pedagogisch diploma op bachelor- of masterniveau heeft. Onder andere Hogeschool UCLL doet dat.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.