22 november 2017

De actuele vragen van vandaag lagen in de lijn der verwachtingen: belangrijke én actuele (en soms ook politiek heikele) onderwijsthema’s. Op het element van de bedoelde doctoraatsstudie na waren de diverse actuele vragen van vandaag natuurlijk niet nieuw.

22 november 2017

Fedasil kent subsidies toe om projecten rond asielzoekers te ondersteunen. Er wordt gezocht naar innovatieve praktijken voor twee prioriteiten.

22 november 2017

Tegen 1 december 2017 moet een rapport worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering over de opstart van het ondersteuningsmodel. Hiertoe ontwikkelde het Departement Onderwijs en Vorming een vragenlijst in overleg met de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ op het kabinet.

22 november 2017

Op 1 oktober 2017 waren er 5 263 leerlingen in het onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN). Veel van die kinderen komen uit oorlogsgebieden zoals Syrië, Afghanistan en Irak. Ze hebben hun families achtergelaten of zijn in handen gevallen van mensensmokkelaars. Ze kampen met angsten en depressies en naar school gaan is dan niet altijd prioritair.

16 november 2017

Naar aanleiding van het ongeluk van Ziggy, nu 3 jaar geleden, zijn enkele ouders van zijn klasgenootjes de werkgroep ‘bezorgde ouders’ gestart. Ze vragen concrete aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur om het verkeer voor iedereen, en in het bijzonder voor kinderen, veiliger te maken.

15 november 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis had in een krant gelezen over het onderzoek (en de studiedag) van VUB-professor Imke Baetens rond zelfverminking bij scholieren in het secundair onderwijs.

15 november 2017

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester was wel erg bedrijvig in deze commissievergadering, met in totaal maar liefst vier vragen om uitleg. Hier ging het om een heel klassiek element bij studietoelagen, nl. de zgn. kadastraalinkomentoets (ki-toets).

15 november 2017

De Vlaamse overheid keurde in 2015 een geïntegreerd actieplan Samen tegen Schooluitval goed om problematisch spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

15 november 2017

Een kwestie van verschillende vaccins tegen baarmoederhalskanker: met een verschillende werking en een verschillend kostenplaatje. Commissievoorzitter Kathleen Helsen en onderwijscommissaris Bert Moyaers vroegen via heel wat vragen aandacht voor dit thema op het raakvlak tussen de beleidsdomeinen Welzijn/Volksgezondheid en Onderwijs.

15 november 2017

Na de vragen over de modernisering so in deze commissievergadering behoorden ook deze vragen (zeker die over hbo5-verpleegkunde) tot de interessantere, want delicatere, soort.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.