Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

18 oktober 2017

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

17 oktober 2017

Onderwijscommissaris Paul Cordy had de volgende vragen: “zijn er studies over het fenomeen van de gedwongen uithuwelijkingen, specifiek van minderjarigen? Zijn er eventueel richtlijnen die aan het onderwijs worden aangereikt om met die problematiek om te gaan? Als dat zo is, wat zijn dan de ervaringen daarmee?

17 oktober 2017

Nog een communautaire kwestie, maar dan van een andere orde dan de niet-samenvallende paasvakantie en de status van het onderwijsoverleg tussen de gemeenschappen in Brussel. Willy Segers friste het geheugen op over de Nederlandstalige basisschool in de Waalse faciliteitengemeente Komen.

17 oktober 2017

Plaatsvervangend onderwijscommissaris Elke Van den Brandt stelde vast dat de paasvakantie van de Franse en de Vlaamse Gemeenschap volgend jaar niet samenvielen met een aantal praktische nadelen als gevolg. Maar ze gebruikte dat gegeven vooral om te vragen naar het overleg tussen de gemeenschappen over het onderwijs in Brussel.

17 oktober 2017

Voor de laatste vraag van de dag verwees onderwijscommissaris Jo De Ro naar een recente studiedag met als thema ‘Schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterschool? Op weg naar zinvolle kleuterparticipatie.’ Het huidige kleuteronderwijs zou te veel belang hechten aan leren en een te grote scheiding maken tussen leren en zorg.

17 oktober 2017

Na de vraag over schoolinfrastructuur van Willy Segers ging het in deze commissievergadering nog voort over dat thema met een vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro, die teruggreep naar een motie, ingediend op 20 oktober 2014.

17 oktober 2017

De Vlaamse Examencommissie (zeg maar, de huidige versie van de oude “middenjury”) kreeg recent een goed rapport van de onderwijsinspectie. Onderwijscommissaris Vera Celis wilde weten wat de minister van een en ander dacht, incl.

17 oktober 2017

Het voorstel van de nieuwe Leuvense rector Luc Sels om de kalender van het academiejaar aan de KU Leuven te wijzigen inspireerde onderwijscommissaris Jenne De Potter tot de volgende vragen. Beschikten de individuele universiteiten over de mogelijkheid om zo’n hervorming van het academiejaar door te voeren conform de decretale wetgeving?

17 oktober 2017

Vlaams Parlementslid Chris Janssens vertrok vanuit een concrete situatie om de leeftijdsbeperking die nu geldt voor tijdelijk onderwijs aan huis op te heffen zodat het systeem ook voor jongere kleuters (eerste en tweede kleuterklas) mogelijk zou worden. 

Pagina's