Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

17 januari 2017

Vragensteller Bert Moyaers wilde weten wat minister Crevits ging doen met de aanbevelingen van de Staten-Generaal van het Limburgse onderwijs, met name inzake de achterstellingsproblematiek, die een maand geleden had plaatsgehad.

17 januari 2017

Een relatief eenvoudige kwestie, zonder veel discussie: minister Crevits, vragensteller Paul Cordy en commissievoorzitter Kathleen Helsen waren het erover eens dat onderwijs aan gedetineerden erg belangrijk is met het oog op hun leven na afloop van hun gevangenisstraf.

17 januari 2017

Slechts drie vragen om uitleg in deze commissievergadering over, politiek gesproken, geen echt heikele kwesties. Vooraf werden wel een ontwerpdecreet en een ontwerp van bijzonder decreet behandeld en aangenomen i.v.m. de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent.

11 januari 2017

Zeker deze week was dit belangrijke onderwijsdossier nog “brandender” actueel dan voorheen, omdat het in een cruciale fase is gekomen. Net voor het kerstreces lukte een akkoord in de Vlaamse regering over de zgn. matrix van studierichtingen (tweede en derde graad van het secundair onderwijs) nog niet.

11 januari 2017

Gelet op een aantal nog warme krantenkoppen stonden deze en de andere actuele onderwijsvragen van de eerste plenaire vergadering van 2017 in de sterren geschreven. Maar evenzo hadden ze een groot déjà-vugehalte. Dat hoeft niet erg te zijn, maar levert natuurlijk heel wat herhaling op.

21 december 2016

Dit ontwerpdecreet bekrachtigt het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 2016 over het tijdelijke project “leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs”.

20 december 2016

Aanvankelijk werd het “Spoeddecreet” genoemd. In de formele parlementaire behandeling in de vergadering van de Commissie voor Onderwijs op 15 december 2016 heette het (in verkorte versie) “Decreet diverse bepalingen VWO en HO”.

19 december 2016

Met dit thema gingen de vragenstellers Jos De Meyer maar vooral Koen Daniëls door op het delicate elan, en dan niet eens tussen de politieke fracties onderling, maar wel rechtstreeks gericht op onze directeur-generaal Lieven Boeve, weliswaar ook nu weer zonder dat de tweede vragensteller, i.t.t. de eerste, ook maar eenmaal diens naam expliciet vernoemde.

19 december 2016

Met deze vraag van onderwijscommissaris Caroline Gennez kwamen we in al woeliger politiek vaarwater, maar minister Crevits kon de vermeende conclusies van de vragensteller uit een radio-interview nog plausibel uitleggen. Veel opvallender vond ik de complete radiostilte van de grootste partner in de huidige meerderheid na een even “anonieme” politieke opmerking van Gennez.

19 december 2016

Deze commissievergadering begon rustig met een al ouder verhaal, nl. dat van de zijinstromers bij de leraren, waarover onderwijscommissaris Ann Brusseel een hele reeks vragen had.

Pagina's