Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

23 maart 2017

Slechts één actuele vraag voor minister Crevits deze week. Vlaams Parlementslid Chris Janssens pikte het mediabericht op over de vraag vanuit bepaalde hoeken om de eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018, nl. vrijdag 1 september, uit te stellen tot 4 september.

21 maart 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls verwees naar een recente bijeenkomst waarop het Vlaams Forum Taalbeleid en Taalondersteuning zijn adviesrapport toelichtte aan het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) (afdeling Kwalificaties en Curriculum).

21 maart 2017

Een thema met een indrukwekkende voorgeschiedenis, waarin zeker onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman al heel wat initiatief had genomen.

15 maart 2017

Om de vergadering af te ronden nog twee vragen van een totaal andere orde: over een advies van de Nederlandse Taalunie en het onderwijs Nederlands. 

15 maart 2017

Iets minder dan een uur van de vergadering ging naar dit dossier, een van de belangrijkste maar ook erg complexe dossiers van deze legislatuur. Gelijk ook drie vragenstellers uit drie verschillende fracties: twee uit de meerderheid, één uit de oppositie.

15 maart 2017

De vragen om uitleg van deze commissievergadering waren al enkele keren uitgesteld wegens andere prioritaire activiteiten, maar kwamen dan nu toch aan bod.  In deze eerste vraag van de ochtend sloot onderwijscommissaris Koen Daniëls aan bij zijn eerdere werk rond dit thema.

08 maart 2017

Op 8 maart 2017 was minister Liesbeth Homans ziek en daardoor kon het geplande actualiteitsdebat met haar niet doorgaan. Dat zou gegaan zijn over de werking van Unia en de verklaringen van minister Homans daarover.

08 maart 2017

Na het “geweld” van het voorafgaande actualiteitsdebat over ouderbetrokkenheid bij onderwijs was dit een eerder onschuldige actuele vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro, die misschien vooral diende om zijn eigen stad wat in het zonnetje te plaatsen.

Pagina's