Vacature voltijdse pedagogisch begeleider competentieontwikkeling regio Antwerpen

06 juli 2017

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Antwerpen voltijds aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider competentieontwikkeling.

Je opdracht

Concreet bestaat je takenpakket uit

 • de ontwikkelde vormings- en begeleidingsconcepten ter ondersteuning van competentieontwikkeling van leraren(teams) in scholen vertalen
 • onderwijsactoren in scholen ondersteunen in functie van het realiseren van meer inclusief onderwijs
 • deelnemen aan vorming van de groep competentiebegeleiders met het oog op zowel persoonlijke professionele ontwikkeling als de professionele ontwikkeling van de begeleidingsgroep
 • kennis en inzicht verwerven in hoe didactiek, pedagogiek en HGW ingezet kunnen worden om meer inclusief onderwijs te realiseren
 • inzicht verwerven en inzetten van innovatiestrategieën
 • reflectievaardigheden ontwikkelen om het eigen handelen te optimaliseren
 • de algemene projectdoelen “werken naar een meer inclusieve school” en “verbindend samenwerken met lokale onderwijspartners” met vormings- en begeleidingsinitiatieven mee ondersteunen
 • als verbindingsfiguur functioneren tussen het ondersteuningsnetwerk en de reguliere pedagogische begeleiding
 • contacten leggen in het kader van verbindend samenwerken
 • de eigen expertise inzetten m.b.t. het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • de eigen expertise inzetten voor de ontwikkeling van vormings- en begeleidingsconcepten in het ondersteuningsnetwerk en daarbuiten

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • je engageert jouw opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • relevante ervaring hebt met het werken in het basisonderwijs en openstaat om je te verdiepen in het secundair onderwijs
 • openstaat voor de brede inclusiegedachte en dat via je eigen huidige praktijk kan aantonen
 • creatief kan denken en handelen rond de brede inclusiegedachte en dat ook kan aantonen via je huidige praktijk
 • over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwerk en vergaderingen
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden en werkplek
 • je verbindt tot basisvorming voor pedagogisch begeleiders en permanente vervolmaking in het kader van de begeleidingsopdracht

Ons aanbod

De aanstelling gebeurt via een detachering vanuit een onderwijsopdracht (met behoud van huidige benoeming en verloning). De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke scholen, internaten en centra in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 700 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Ria Van Huffel, regiodirecteur pedagogische begeleiding regio Antwerpen via ria.vanhuffel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 0492 732 656.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft op welke manier jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan tot uiterlijk 26 augustus 2017. Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Mieke Degroote, medewerker dienst Ondersteuning via mieke.degroote [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  of 02 507 07 16.