Lerenden

Raadpleeg alle thema's van Lerenden ...

 • 15 februari 2017

  Dit was een voorbeeld van een vraag om uitleg die te vroeg kwam. Niets menselijks is ook de onderwijscommissarissen vreemd. Het strategisch plan ‘Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2015-2020’ voorzag tegen eind december 2016 in een evaluatie van het bestaande aanbod aan opleidingen in gevangenissen. Het was dus logisch dat onderwijscommissaris Paul Cordy nu naar die evaluatie vroeg.

 • 15 februari 2017

  Onderwijscommissaris Tine Soens meldde terecht dat dit thema deze legislatuur al

 • 08 februari 2017

  De bevraging van de sp.a over schoolfacturen had deze week al wat aandacht gekregen samen ook met een gelijkaardig pleidooi van Kinderrechtencommissaris Vanobbergen. Het was dus niet onverwacht dat onderwijscommissaris Caroline Gennez dit ook als thema nam voor een actuele vraag.

 • 08 februari 2017

  In opdracht van minister Vandeurzen werd in 2015 een Taskforce Autisme opgericht, bestaande uit een beperkte groep deskundigen. Deze had als opdracht om de participatieproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in kaart te brengen, oplossingen te inventariseren en te analyseren, en beleidsaanbevelingen te formuleren ter voorbereiding van een Vlaams strategisch plan autisme.

 • 07 februari 2017

  Bolster staat voor 'Belgisch Onderzoek naar Levensbeschouwelijke en Socio-psychologische Triggerfactoren bij Extremisme en Polarisering'. De voorbije jaren werden wij allen slachtoffer van terroristische aanslagen en hun vernietigende gevolgen voor ons maatschappelijk weefsel. Die gebeurtenissen stellen ons nog elke dag op de proef. Onze scholen ontsnappen daar niet aan.

 • 07 februari 2017

  Om de samenwerking tussen scholen en politie te verbeteren op vlak van jeugdcriminaliteit, spijbelen, radicalisering, het opstellen van een noodplan … werd via de federale omzendbrief PLP41 aan alle lokale politiezones gevraagd om een vast aanspreekpunt te voorzien voor scholen.

 • 07 februari 2017

  Scholen kunnen gratis een beroep doen op het netwerk van Islamexperten om duiding te geven over de islam en over het hoe en waarom jongeren radicaliseren. De experten staan klaar om klasgroepen te begeleiden om jongeren kennis te laten maken met elkaars levensovertuiging of om leerkrachten te coachen en te informeren.

 • 07 februari 2017

  Een paar interessante vragen van onderwijscommissaris Tine Soens, die ontstaan waren uit onduidelijkheden rond de nieuwe aansprakelijkheidsregelgeving voor stagiairs van het hoger onderwijs. Het antwoord van minister Crevits bracht alleszins opheldering.

 • 01 februari 2017

  De mandaten van de meeste medezeggenschapsraden eindigen op 31 maart 2017. Deze raad kan – niet meer verplicht - opnieuw worden samengesteld voor de periode 2017–2021. De samenstelling gebeurt door afvaardiging vanuit de schoolraden in de scholengemeenschap.

Pagina's