Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

11 oktober 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor onmiddellijke indiensttreding een stafmedewerker pers en communicatie (v/m) aan te werven.

18 oktober 2017

Gesubsidieerde personeelsleden in het onderwijs die met een speedpedelec (= elektrische fiets die ondersteund wordt tot een snelheid van maximaal 45 km/uur) naar school komen, kunnen vanaf 1 januari 2018 een fietsvergoeding bekomen van 0,15 euro per kilometer.

17 oktober 2017

Plaatsvervangend onderwijscommissaris Elke Van den Brandt stelde vast dat de paasvakantie van de Franse en de Vlaamse Gemeenschap volgend jaar niet samenvielen met een aantal praktische nadelen als gevolg. Maar ze gebruikte dat gegeven vooral om te vragen naar het overleg tussen de gemeenschappen over het onderwijs in Brussel.

17 oktober 2017

Op zoek naar inspirerende, verdiepende, verstillende teksten, woorden, beelden ... voor 11 november? Dan vind je heel wat suggesties in de pastorale impuls november 2017 van regio West-Vlaanderen.

24 oktober 2017

Op de feestelijke opening van het PARCUM museum en de tentoonstelling ‘Van de wereld’ zal directeur-generaal aanwezig zijn.
Deze feestelijke opening vindt plaats in de Sint-Jan-Evangelistkerk, Abdij van Park, Leuven.

 

17 oktober 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 november 2017 een halftijds pedagogisch begeleider wetenschappen aan te werven om het team secundair onderwijs van de regio Limburg te versterken.

16 oktober 2017

De opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen (OKB) bieden een schoolteam verschillende handvatten om als katholieke dialoogschool op weg te gaan.

13 oktober 2017

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

12 oktober 2017

Onderwijscommissaris Ann Brusseel deed een beroep op de krant De Tijd en Agoria om het probleem van het tekort aan IT-specialisten in de brede betekenis aan te kaarten. Het was een probleem dat in de sterren geschreven stond.

11 oktober 2017

Vraag drie van de namiddag: pensioenen, met twee vragenstellers Jos De Meyer en Koen Daniëls en drie vragen om uitleg.

Pagina's