Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

19 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor onmiddellijke indiensttreding een stafmedewerker pers en communicatie (v/m) aan te werven.

27 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst zo snel mogelijk een voltijds pedagogisch begeleider aan te werven in het kader van de uitrol van de regionale ondersteuningsnetwerken om het team van de Dienst Lerenden te versterken.

27 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2017 een voltijds pedagogisch begelei-der zorgbreed en kansenrijk onderwijs aan te werven om het team van de Dienst Lerenden te versterken.

27 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2017 een voltijds pedagogisch begeleider diversiteit aan te werven om het team van de Dienst Lerenden te versterken.

27 juni 2017

Dwars door alles heen. Allemaal schatten is het jaarthema van Leeftocht voor het schooljaar 2017-2018. Het zoomt in op de vorming van de hele mens en wat dat voor de onderwijsmens betekent. In mei ontving je de jaaraffiche en de papieren versie van het start- en septembernummer in bijlage bij In dialoog.

27 juni 2017

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Antwerpen aan de slag te gaan als schoolbegeleider SO (100%).

26 juni 2017
Bij het organiseren van ‘actieve ontspanningsevenementen’, bijvoorbeeld op een sportdag, zijn er een aantal wettelijke verplichtingen voor de organisator.
26 juni 2017

We ontvingen volgend initiatief van externen:

23 juni 2017

Leidinggeven in onderwijs is boeiend en uitdagend. Via drie verschillende trajecten willen we leidinggeven in 2017-2018 (verder) ondersteunen.

08 juli 2017

Op de academische zitting in het kader van de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap op zaterdag 8 juli 2017 om 19.00 uur is directeur-generaal Lieven Boeve gastspreker. Het onderwerp van de toespraak is “Onderwijs in beweging”.

Deze academische zitting vindt plaats in het auditorium 30CC Minnepoort, Brusselsestraat 62 te Leuven.

Pagina's