Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

02 maart 2018

Op deze viering wordt vicaris-generaal Jaak Janssen gehuldigd voor zijn vele jaren dienst in het Bisdom Hasselt. Ook directeur-generaal Lieven Boeve is hierbij aanwezig.

Deze viering vindt plaats in de Hasselt – Diocesane Onderwijsdiensten, Tulpinstraat 75 te Hasselt.

28 februari 2018

Op de Algemene Vergadering van de Vlaamse Confederatie Bouw geeft directeur-generaal Lieven Boeve een gasttoespraak over duaal leren.

Deze vergadering vindt plaats in de Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel.

23 februari 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de inaugurale rede van prof. dr. Maarten Wisse aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam.

20 februari 2018

Op uitnodiging van Minister Guy Vanhengel zal directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig zijn op de 17de Avond van het Onderwijs die plaats vindt in het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te Brussel.

13 februari 2018

Onderwijscommissaris Jo De Ro had enkele vragen bij het recente Vlor-advies over een voorontwerp van decreet dat het M-decreet wil wijzigen.

13 februari 2018

In het complexe thema van de ondersteuningsnetwerken had onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman nu een specifieke vraag om uitleg over een probleem inzake de materiële werking voor de ondersteuners (werkingsmiddelen en nascholingsmiddelen). Blijkbaar draaide dat nog niet zoals het hoorde én waren er zeer grote verschillen op dat vlak tussen ondersteuningsnetwerken.

09 februari 2018

Het volledige aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de vastenwerking op school staat nu online.

08 februari 2018

In de komende maanden kiest Katholiek Onderwijs Vlaanderen nieuwe regionale comités besturen. Het mandaat van de leden van de comités besturen in de advies- en besluitvormingsorganen van onze netwerkorganisatie loopt dus ook af.

08 februari 2018

Op 20 juli 2017 werd het ‘voorontwerp van de Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen’ goedgekeurd door de federale Ministerraad ter vervanging van het huidige Wetboek van Vennootschappen en de vzw-wet.

Pagina's