16 november 2017

Naar aanleiding van het ongeluk van Ziggy, nu 3 jaar geleden, zijn enkele ouders van zijn klasgenootjes de werkgroep ‘bezorgde ouders’ gestart. Ze vragen concrete aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur om het verkeer voor iedereen, en in het bijzonder voor kinderen, veiliger te maken.

15 november 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis had in een krant gelezen over het onderzoek (en de studiedag) van VUB-professor Imke Baetens rond zelfverminking bij scholieren in het secundair onderwijs.

15 november 2017

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester was wel erg bedrijvig in deze commissievergadering, met in totaal maar liefst vier vragen om uitleg. Hier ging het om een heel klassiek element bij studietoelagen, nl. de zgn. kadastraalinkomentoets (ki-toets).

15 november 2017

De Vlaamse overheid keurde in 2015 een geïntegreerd actieplan Samen tegen Schooluitval goed om problematisch spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

15 november 2017

Een kwestie van verschillende vaccins tegen baarmoederhalskanker: met een verschillende werking en een verschillend kostenplaatje. Commissievoorzitter Kathleen Helsen en onderwijscommissaris Bert Moyaers vroegen via heel wat vragen aandacht voor dit thema op het raakvlak tussen de beleidsdomeinen Welzijn/Volksgezondheid en Onderwijs.

15 november 2017

Na de vragen over de modernisering so in deze commissievergadering behoorden ook deze vragen (zeker die over hbo5-verpleegkunde) tot de interessantere, want delicatere, soort.

08 november 2017

Of de voorafgaande wisselende communicatie vanuit het Vlaams Parlement over welke actuele vragen er nu precies gesteld zouden worden er iets mee te maken had, weet ik niet, maar net zoals minister Crevits was ook ik verbaasd dat deze vragen nu gesteld werden. Eerst stonden ze wél in het lijstje, vervolgens werden ze geschrapt om finaal er toch weer op te belanden. Eén.

07 november 2017

De laatste weken ontvangen we heel wat vragen over de ondersteuning van leerlingen zonder gemotiveerd verslag type 3. Daarom verspreiden we een nota van VCLB die onder andere daarover een aantal concrete richtlijne

06 november 2017
Tussen 23 november en 15 december vinden de GOK-platforms buitengewoon onderwijs plaats in de regio’s. Het GOK-platform wil scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aanbieden rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid. De bijeenkomsten vinden per regio en per niveau plaats.
25 oktober 2017

Ruim een uur van de namiddagvergadering werd besteed aan een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties over de instroom in de opleiding Bachelor of Science in de Diergeneeskunde, de doorstroom bij de bachelor- en masteropleidingen uit het studiegebied Diergeneeskunde en de uitstroom uit de opleiding Master of

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.