20 april 2017

Tijdens de eerste week van de paasvakantie pakte minister Crevits uit met de beslissing van de Vlaamse regering om een bijkomend budget (op schooljaarbasis) van 15,2 miljoen euro toe te kennen voor de ondersteuning van kleuters met een matig tot diep mentale beperking en kinderen met een gedragsstoornis.

20 april 2017

Eén thema, vier vragenstellers over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Aanleiding was de publicatie van het jaarverslag van de CLB’s (schooljaar 2015-2016) met enkele weinig fraaie cijfers over het toegenomen aantal definitieve uitsluitingen van leerlingen, zelfs in de basisschool.

19 april 2017

Het HIVA (het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven), voert tijdens het schooljaar 2017-2018 in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoek naar de studiekosten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

07 april 2017

Terwijl de politieke spanning over het dossier duaal leren eerder beperkt is, is die voor het thema van deze vraag om uitleg aanzienlijk groter en oppositielid Caroline Gennez zou haar parlementaire rol niet goed spelen als ze daar met de regelmaat van de klok niet op wees.

07 april 2017

Het interessante aan deze vraag om uitleg van voorzitter Kathleen Helsen was dat ze uitwaaierde naar diverse, belangrijke onderwijsaspecten.

30 maart 2017

De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2017-2018. Het gaat om de volgende modellen:

29 maart 2017

Het is niet ongebruikelijk dat we in deze fase van een legislatuur (ruim voorbij de helft ervan) te maken krijgen met heel wat opvolgingsvragen. Dat bleek al eerder in deze commissievergadering en zo ook hier met dit interessante thema uit het domein van de overgang van secundair naar hoger onderwijs.

29 maart 2017

Ook drie vragenstellers over de pestproblematiek: Elisabeth Meuleman, Caroline Gennez en Vera Celis. En alweer een thema waarover in deze commissie al eerder diverse vragen zijn gesteld. Meuleman benadrukte een duidelijk wetgevend kader ter zake, incl. een centraal meldpunt en een kenniscentrum, en meer aandacht voor het thema in de lerarenopleiding.

29 maart 2017

Drie vragenstellers over dit thema: onderwijscommissarissen Caroline Gennez, Vera Celis en Jos De Meyer. En ook typische opvolgingsvragen: ik verwijs graag o.a.

29 maart 2017

Een aantal ouders en leerlingen doet een beroep op schoolexterne hulpverleners. Zij stellen daarbij vaak de vraag aan de school om de revalidatie tijdens de lestijden/lesuren te laten plaatsvinden. In de mededeling 'Revalidatie tijdens de lestijden' situeren we de revalidatie binnen het ruime kader van zorg voor de leerling.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.