Anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs

Momenteel wordt er in 93 scholen onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) georganiseerd. Jongeren van 12 tot 18 die pas toekomen in Vlaanderen en die de onderwijstaal nog niet kennen, kunnen in OKAN een taalbad krijgen. Daarbij wordt ook gepeild wat de interesses en capaciteiten zijn van elke jongere om hem te laten doorstromen naar de studierichting in het vervolgonderwijs die daar best op aansluit.