Nieuws

 • 25 april 2016

  Directeur-generaal Lieven Boeve is vrijdag 22 april 2016 op bezoek geweest bij personeel van het buitengewoon onderwijs dat dit jaar werkt in het gewoon onderwijs. Dat is een gevolg van het M-decreet dat zo veel mogelijk leerlingen wil integreren in het gewoon onderwijs. Lieven Boeve ging op bezoek in het West-Vlaamse Woumen en Diksmuide.

 • 25 april 2016

  Op 2 mei 2016 worden de vakbondspremies voor het arbeiderspersoneel uitbetaald. Dit gebeurt in principe automatisch: de ledengegevens worden gekoppeld aan de tewerkstellingsgegevens uit de kruispuntbank. De personeelsleden die geen automatische betaling ontvangen (bv.

 • 25 april 2016

  We willen graag de praktijkgerichte vorming ‘Partnerschap met ouders van een zorgenkind’ onder de aandacht brengen. De vorming vertrekt vanuit het perspectief van de ouders en brengt een aantal handvatten om concreet aan de slag te gaan in de praktijk. Ook gezinsbegeleiders en mensen die in voorzieningen met kinderen en jongeren met een beperking werken zullen worden uitgenodigd.

 • 25 april 2016

  Geïnteresseerd in een extra opleiding? Misschien is de banaba Schoolontwikkeling iets voor jou?

  De Bachelor-na-Bachelor Schoolontwikkeling wil leraren opleiden die vernieuwingen in het onderwijs kunnen initiëren, begeleiden en duurzaam implementeren.

 • 25 april 2016

  In onze beeldcultuur zijn de media heel machtig. Ze bepalen vaak onze denkkaders, vormen ons venster op de wereld. Hoe houden zij ons in hun greep? Hoe vrij zijn we in ons kijken en communiceren?
  Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het meinummer van Leeftocht.

 • 21 april 2016

  In de media is er veel te doen rond de uitsluiting van onhandelbare kinderen in de basisschool. Die problematiek is niet nieuw. Katholiek Onderwijs Vlaanderen beklemtoont dat het uitsluiten van kinderen de laatste stap is.

Pagina's

In dialoog

Jongste editie:
januari 2018

Leeftocht

Jongste editie:
februari 2018