Radicalisering

Scholen zijn vandaag in toenemende mate het slachtoffer van een groeiende polarisering en radicalisering. 

De relaties tussen leerlingen, leraren, opvoeders, directie en ouders worden erdoor op scherp gesteld. 

Het aanspreekpunt radicalisering ondersteunt je op een constructieve manier bij al je vragen daaromtrent:

 • Hoe reageer je op zorgwekkend gedrag van leerlingen?
 • Hoe voer je moeilijke gesprekken met leerlingen?
 • Hoe zet je een schoolbeleid op rond radicalisering?
 • Wat zijn aandachtspunten wanneer je contact opneemt met de politie? 
 • Wanneer, hoe en waarom betrek je de ouders? 
 • Hoe kan je met al je leerlingen werken aan anti-radicalisering?
 •  … 

Documentatie

Het ministerie van onderwijs heeft het document Handvatten voor de preventie, aanpak en omgang met radicalisering binnen onderwijs gepubliceerd. Het bevat belangrijke informatie voor scholen over de partners die zij kunnen contacteren voor ondersteuning of voor specifieke informatie bij het omgaan met radicalisering. Om deze handvatten een plaats te geven in een eigen beleid, kan je deze tekst samen lezen met onze eigen publicatie Radicaliteit insluiten. 

Het ministerie heeft daarnaast nog andere initiatieven gelanceerd:

 • Een netwerk van islamexperten zoekt samen met je school naar een antwoord op volgende vragen:
  Zitten leerlingen of leerkrachten met vragen over de islam? Worstelt een moslimleerling met zijn of haar islambeleving? Ontstaan er discussies over godsdienst? Voelt een moslimleerling zich niet welkom op school? Vermoed je dat een leerling radicaliseert? Keert een Syriëstrijder terug naar je school?
 • Een theologische infolijn waarnaar je leerlingen kunt doorverwijzen die zoekende zijn naar hun moslimidentiteit, of ouders die op zoek zijn naar theologische ondersteuning. De telefonische infolijn wordt begin maart gelanceerd, maar is al via mail bereikbaar op infolijn.islam [at] embnet.be.
 • Ouders, familie en vrienden van kinderen die radicaliseren kunnen daarnaast ook doorverwezen worden naar de telefonische opvoedingslijn.  Deze hulplijn biedt niet alleen een luisterend oor voor ouders en verantwoordelijken die zich zorgen maken, maar kunnen indien nodig ook doorverwijzen naar geschikte hulpverlening.  Zij zijn te bereiken via: 078 15 00 10; opvoedingslijn [at] groeimee.be; www.groeimee/opvoedingslijn.

BOUNCE is een preventief programma dat werd ontwikkeld om gewelddadige radicalisering in een vroeg stadium te voorkomen. Het versterkt de veerkracht van (kwetsbare) jongeren ten aanzien van radicale invloeden. Het BOUNCE-pakket bestaat uit drie tools, die onderling met elkaar verbonden zijn en elkaar aanvullen. BOUNCE young is een trainingstool om aan de slag te gaan met jongeren. BOUNCE along is een bewustmakingstool voor ouders en eerstelijnswerkers en BOUNCE up is een train-de-trainer voor begeleiders en hulpverleners.

Fatiha Bouj is moslima en kunstenares. In haar workshops laat zij leerlingen en leraren kennismaken met de Marokkaanse cultuur en met de Islam. Zij stelt zich tot doel om een genuanceerd beeld te geven van de islam in een gepolariseerde maatschappij. Via haar kunst wil zij haar boodschap naar scholen brengen en kinderen een beter begrip van de islam geven, tegen radicalisering in een gezamenlijk streven naar een samenleving waar mensen van diverse geloofsovertuigingen in wederzijds respect samenleven. Wie meer concrete informatie wil, neemt best rechtstreeks contact met haar op via fatihabouj [at] hotmail.com.

De film Layla M. vertelt het verhaal van een radicaliserend Nederlands meisje. De film en bijhorende lesmap kunnen gebruikt worden door scholen die willen werken rond radicalisering, terrorisme, burgerzin, conflicthantering, identiteit, invloed van sociale media en internet, multiculturele samenleving en religie. Lessen in het donker werkte deze lesmap uit in opdracht van Cinemien. In de lesmap vind je voldoende informatie en methodische omkadering om de film te duiden en verwerken. De makers ervan hopen dat dit leidt tot een kritische houding bij het publiek en een boeiende reflectie op de film en de thematiek. Voor alle vragen in verband met het boeken en vertonen van deze film, kan je contact opnemen met distributeur Cinemien: katrien [at] cinemien.be of britt [at] cinemien.be, 03 231 09 31.