Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs

De identiteit van de katholieke school is omschreven in de ‘Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen’. Die opdrachtsverklaring werd goedgekeurd door de Algemene Raad van het Katholiek Onderwijs (ARKO) in zijn vergadering van 2 juni 1994 onder het voorzitterschap van monseigneur Paul Van den Berghe, verbindingsbisschop voor het onderwijs.

De opdrachtsverklaring bestaat uit drie hoofdstukjes:

  • opvoedend onderwijs op christelijk-gelovige basis,
  • een samen op te bouwen schoolgemeenschap,
  • een herkenbare katholieke school.
Jaar: 
2016
0.30