Wetgeving

Het hogeronderwijslandschap wordt momenteel in essentie beheerst door de Codex Hoger Onderwijs en het Lerarendecreet.

De Codex Hoger Onderwijs vervangt 13 decreten die de decreetgever sinds het begin van de jaren 1990 goedgekeurd had. De bepalingen van die decreten die op 11 oktober 2013 nog relevant waren, werden toen in één document samengevoegd en waar nodig op elkaar afgestemd en gactualiseerd. Inhoudelijke wijzigingen werden niet aangebracht.

Een aparte plaats in het hoger onderwijs wordt ingenomen door de lerarenopleidingen. De structuurhervorming en de kwalitatieve verbetering van de lerarenopleidingen die de decreetgever al lang voor ogen had, bleken te complex om samen met de grote structuurhervormingen doorgevoerd te kunnen worden. Die doelstellingen werden uiteindelijk gerealiseerd in het Lerarendecreet van 15 december 2006.