Dubbele boekhouding

Alle schoolbesturen moeten aan bepaalde boekhoudkundige verplichtingen voldoen.  

Voor vragen in verband met de jaarrekening kan je terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie (trui.vermeersch [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).

Hieronder vindt u onder meer modellen en toelichtingen die u kan gebruiken voor het vervullen van die verplichtingen

Vereenvoudigde boekhouding – VSKO-model

Het VSKO-model voor vereenvoudigde boekhouding in het katholiek onderwijs legt de context vast waarbinnen katholieke scholen die door een kleine vzw bestuurd worden, hun boekhouding kunnen voeren, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 § 4 van de vzw-wet d.d. 27 juni 1921 (zoals gewijzigd), de Codex Secundair Onderwijs d.d. 17 december 2010, art. 43 (secundair onderwijs) en hoofdstuk X, afdeling III van Onderwijsdecreet XV d.d. 15 juli 2005 (andere onderwijsniveaus)

Het VSKO-model is op 7 april 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (blz. 19548 e.v.).

Op de webstek van het bisdom Hasselt kunt u informatie raadplegen met betrekking tot het VSKO-model voor vereenvoudigde boekhouding.

Raadpleeg de website van bisdom Hasselt 

Opleidingen

EHSAL Management School biedt speciaal voor scholen van het gesubsidieerd vrij basisonderwijs en secundair onderwijs opleidingen aan inzake boekhouding en financieel beheer.
Surf naar EMS en klik achtereenvolgens op Finance & Accounting > (Schoolmanagement) Intensieve basiscursus Algemeen Boekhouden.

Nuttige brochures inzake boekhouding

De Federale Overheidsdienst voor Justitie heeft twee brochures gepubliceerd waarin het nieuw boekhoudkundig stelsel van de vzw’s op duidelijke en concrete wijze toegelicht wordt:

 

Werkingstoelagen

 

 

  • Meer dan 250 vragen en antwoorden zijn reeds gepubliceerd in onze vragenbank met betrekking tot de toepassing van boekhoudkundige regels.