Vestigingsplaats

Algemeen gesteld is een vestigingsplaats: het gebouw of gebouwencomplex waarin een school of een gedeelte van een school gehuisvest is. Maar voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs wordt de exacte definitie telkens nog wat verfijnd in de wetgeving.
Voor verdere informatie over vestigingsplaatsen: zie het thema Herstructureringen