Verlies en rouw

Een katholieke school wil aandacht besteden aan alle existentiële ervaringen, ook van verlies, verdriet en rouw. Deze zijn onlosmakelijk met het leven verbonden en raken de hele mens.

Afscheid nemen hoort bij het leven. Toch staan we soms hulpeloos aan de kant wanneer we geconfronteerd worden met een overlijden of met een andere verliessituatie als echtscheiding, plots vertrek van een leerling ... 
Kunnen we onze leerlingen voorbereiden op verliessituaties? Kunnen we hen taal en rituelen aanreiken om de praten over het verlies en rouw waar ze mee te maken krijgen? Kunnen we hen helpen in acute situaties?

Deze website wil een ‘groei-website’ zijn met

 • ruimte om nieuwe materialen, publicaties en initiatieven in de kijker te plaatsen.
 • ruimte om materialen en initiatieven van scholen te verzamelen en ter beschikking te stellen voor wie wat inspiratie nodig heeft.

Dit aanbod kan gebruikt worden in geval van ‘nood’. Toch willen we onder de aandacht brengen dat het verkennen van materialen, het bekijken van een filmpje, het lezen van een artikel, een boek voorstellen en … kansen biedt om met het team in gesprek te gaan, elkaars gevoeligheden te ontdekken, een verbinding te zoeken met de christelijke inspiratie, afspraken te maken, het beleid bij te sturen en …

We nodigen je uit om uitgewerkte materialen door te sturen naar identiteit_kwaliteit [at] katholiekonderwijs.vlaanderen zodat ze op deze website kunnen komen en inspiratie zijn voor velen.

Bijkomende informatie

 • Visietekst pastoraal op school
 • Visietekst verlies en rouw
 • Rouwen op school (Thomaswebsite)
 • Kinderen – jongeren – jong volwassenen - volwassenen
 • ZorgWijzer maakte een kennisdossier over hoe de palliatieve zorg is geregeld in Nederland. Het dossier is te raadplegen via: https://www.zorgwijzer.nl/faq/palliatieve-zorg

 • www.in-de-wolken.nl  In de Wolken is een uitgebreide informatieve website. Er worden brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld voor rouwenden. Hoewel In de Wolken zich richt op alle rouwenden is zij met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren. Je kan er ook materialen bestellen. Met o.a. 
  • Rouw in diverse culturen Wanneer kinderen en jongeren te maken krijgen met een uitvaart van iemand met een andere religieuze of culturele achtergrond is het van belang hen zo goed mogelijk te informeren. Bijvoorbeeld wanneer het kind of de jongere geen religieuze opvoeding heeft gehad en hij moet naar een joodse of katholieke uitvaart of naar een dienst in de gereformeerde kerk, wanneer het Marokkaanse klasgenootje sterft of wanneer de Hindoestaanse vader van een vriendje overlijdt. Op dat moment kun je kinderen en jongeren pas goed informeren wanneer je zelf de achtergronden weet van de religieuze of culturele rituelen. 
 • Rouwen op school Uitgebreide bundel bij pastoraal op de Thomas-godsdienstwebsite van de KuLeuven.
 • Lijden, rouw en hoop, themapagina's op de Elisabeth-website, www.pastoralezorg.be. Met o.a.
 • Opvoedingsproject & Schoolpastoraal secundair onderwijs bisdom Gent Themapagina's rouw en verlies van Bellinda Staelens, pedagogisch begeleider pastoraal op school secundair onderwijs
 • Adieu! ... A Dieu? een PASTORALE rouwkoffer, kinderen helpen bij verlies en verdriet Regio West-Vlaanderen i.s.m. ‘WEPABA’: werkgroep pastoraal basisonderwijs bisdom Brugge
 • Rouwzorg Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’ en wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen.
 • De Rouwwijzer van UitvaartNet.nl biedt handvatten bij het verwerken van rouw. Rouwen is het verwerken van een verlies, bijvoorbeeld de dood van een partner, kind, vader, moeder of andere dierbare. Men kan ook rouwen om het verlies van andere ingrijpende zaken, bijvoorbeeld verlies van gezondheid, een baan of de hoop op een kind. Binnen het kader van dit dossier zal de focus echter liggen op het rouwen om een overleden dierbare. Wat vaststaat, is dat rouwen een zeer veeleisend proces is, zowel voor lichaam als geest.
 • Niet te jong voor verlies, kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorg Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en VLK