Verkiezingen

In 2018 verkies jij met je bestuur een nieuw regionaal Comité Besturen (COBES). Zo bepaal je ook mee wie de besturen vertegenwoordigt in onze advies- en besluitvormingsstructuur. Jouw stem is belangrijk!

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van katholieke scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs en instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. De organisatie heeft een korte en heldere advies- en besluitvormingsketen. Sluitstuk zijn de raad van bestuur en de algemene vergadering.

In de komende maanden verkiest Katholiek Onderwijs Vlaanderen nieuwe regionale comités besturen. Het mandaat van de leden van de comités besturen in onze verschillende advies- en besluitvormingsorganen loopt dus ook af. Als bestuurder bepaal je mee wie er in jouw regionaal Comité Besturen (COBES) zit en zo ook wie de besturen vertegenwoordigt in de adviesraden, algemene vergadering en raad van bestuur.

Wat doen de verschillende overlegorganen?

De communicatie over het verloop van de verkiezingen is ook te volgen via onze speciale verkiezingsnieuwsbrieven op dinsdag (13 februari, 13 maart, 24 april en 22 mei), via Facebook en via Twitter.

Dit is het overzicht van de verkiezingsprocedure. Klik op een gekleurde pijl voor meer informatie:

Hoe word je kandidaat Hoe en wanneer stemmen Cooptatie van leden Samenstelling algemene vergadering Samenstelling raad van bestuur
22 mei 2018

De regionale comités besturen komen voor een tweede maal samen op:

22 mei 2018

COBES kwam de voorbije weken voor het eerst samen. De eerste vergadering was een coöptatievergadering.

24 april 2018

De regionale comités besturen komen voor het eerst samen op: 

 

 

 

 

24 april 2018

56 procent van alle besturen bracht de voorbije maand zijn stem uit voor de COBES-verkiezingen 2018.

29 maart 2018

De stemronde voor de COBES-verkiezingen loopt volop. Waarom zou je moeten stemmen?

13 maart 2018

We maken de resultaten van de verkiezingen bekend in de nieuwsbrief van 24 april 2018.

De diverse COBES komen voor het eerst samen op:

13 maart 2018

Wil je weten of je stemformulier goed toegekomen is?

13 maart 2018

Ben je voorzitter van een regio-overstijgend bestuur? Bij de brief vind je de kieslijst van de regio waar de maatschappelijke zetel van het bestuur gelegen is.

13 maart 2018

Je hebt tot uiterlijk 19 april 2018 om 12 uur de tijd om te stemmen. We raden je aan om bijvoorbeeld op een bestuursvergadering te stemmen. Omdat er in elke regio minder of evenveel kandidaten zijn dan er plaatsen in het COBES zijn, wordt er gewerkt met een lijststem.

13 maart 2018

Wie zijn de kandidaten in jouw regio? Bekijk het overzicht van de kieslijsten per regio:

Pagina's

  • De regionale bestuurdersvergadering brengt bestuurders van alle aanwezige besturen in de regio samen.

  • COBES is een regionaal reflectieorgaan waar besturen belangrijke dossiers bespreken voor hun werking en de werking van andere besturen.

  • De raad van bestuur bestuurt en zet de beleidslijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen uit. Hij keurt immers het beleidsplan van onze netwerkorganisatie goed, bekrachtigt visiedocumenten en standpunten van onze organisatie.

  • De algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen controleert, keurt de begroting goed, stelt bestuurders aan en geeft kwijting. De raad van bestuur roept ten minste tweemaal per jaar de algemene vergadering samen.

  • Zin om in de overlegorganen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te zetelen? Ken of ben je de geschikte persoon?

  • Elk bestuur heeft één stemformulier. De stemming gebeurt per brief.

  • Op 24 april 2018 maken we in de nieuwsbrief de resultaten van de regionale verkiezingen bekend. In de daaropvolgende weken komen de comités besturen voor het eerst samen.

  • Elk van de vijf regionale Comités Besturen verkiest uit zijn leden vijf leden voor de algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

  • Op 28 juni 2018 wordt de samenstelling van de raad van bestuur gepubliceerd.