Verdeling van de betrekkingen

De volgorde waarin het schoolbestuur bij het begin van het schooljaar de betrekkingen moet verdelen onder de vastbenoemde personeelsleden van de school, is vastgelegd in het zgn. Reaffectatiebesluit.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Reaffectatie