Vasten en Pasen 2011-2012

Vasten is loslaten: aanbod van het VSKO voor de vasten

Vasten is loslaten is het VSKO-thema van de vastentijd 2012. Het zet aan om in je leven bepaalde zekerheden te laten varen en te vertrouwen op het houvast van de christelijke spiritualiteit. Dit vraagt oefening in vier disciplines eigen aan de vasten: verinnerlijking, versobering, verzoening en solidariteit. Het VSKO zorgt voor een aanbod dat je wil ondersteunen in de voorbereidingstijd op Pasen.

Dit aanbod bestaat uit een klavertje vier:

  • De affiche geeft een beeld van een polsstokspringer. De weg van de vasten gaan is in soberheid eigen grenzen bewaken en loslaten wat een mens vasthoudt. Het is de sprong van het geloof wagen, wat leidt tot verinnerlijking. Solidair met anderen de onstilbare honger naar energie beheersen zodat onontgonnen grondstoffen vrucht dragen. Loslaten is ook een daad van verzoening met wat onaf is in onszelf.
  • Het Leeftochtnummer (jg. 27, nr. 7, maart 2012): 'Over de grens' nodigt de lezer uit om in de veertigdagentijd, de begrenzing van het voor de hand liggende te overstijgen en toegang te verlenen aan een gebied voorbij de alledaagse werkelijkheid. Leeftocht krijgt online een digitale surplus: de extra extra large met deze keer ook een voorbereidend deel voor leerkrachten (XXL). Die combineert het thema van de affiche, met de lezingen van de veertigdagentijd en de eigenheid van het Christelijke vasten.
  • Van de vier bezinningskaartjes met teksten van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte zijn er twee voor de vasten en twee voor Pasen. De vastenkaart met tekst van Kathleen Boedt toont het beeld van de affiche.
  • De meditatieve diamontage is uitermate geschikt als intro van een bijeenkomst, bezinning of les.