Vakantiegeld

Zowel gesubsidieerde als contractuele personeelsleden hebben recht op vakantiegeld.
Meer informatie hierover vind je onder het thema Bezoldiging en vergoedingen