Vacatures selectie- en bevorderingsambten

Vacatures van selectie- en bevorderingsambten worden hier gepost.

Zie je jouw vacature hier graag bij? Je hoeft enkel een e-mail te sturen naar dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen en de vacature wordt online geplaatst.

03 december 2018

Schoolbestuur Sint-Paulus vzw zoekt een Financieel Beheerder (m/v) voor snelle indiensttreding.

27 november 2018

De raad van bestuur van de vzw Don Bosco Onderwijscentrum heeft met ingang op 1 september 2019 een vacature voor een Technisch adviseur Hout voor het Don Bosco Technisch Instituut Salesianenlaan 1 – 2660 Hoboken.

26 november 2018

Het schoolbestuur van de vzw Katholieke Scholen Regio Waasland stelt in de Vrije Basisschool Heilig Hart Tereken 33B te Sint-Niklaas met ingang van 1 januari 2019 een voltijdse betrekking van directeur basisonderwijs beschikbaar.

20 november 2018

Het schoolbestuur van de vzw Miniemeninstituut heeft vanaf 1 september 2019 een vacature voor de functie van directeur in het Miniemeninstituut te Leuven.

12 november 2018

Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs vzw, Gravin Elisabethlaan 30 te 2320 Hoogstraten wenst een adjunct-directeur aan te werven voor indiensttreding op 7 januari 2019.