Vacatures selectie- en bevorderingsambten

Vacatures van selectie- en bevorderingsambten worden hier gepost.

Zie je jouw vacature hier graag bij? Je hoeft enkel een e-mail te sturen naar dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen en de vacature wordt online geplaatst.

09 juli 2020

De scholengemeenschap Samen voor Beter telt zes schoolbesturen met 16 kleuter- en lagere scholen. Ze is op zoek naar een halftijds ICT-coördinator.

09 juli 2020

Het schoolbestuur vzw KOBA Metropool is een schoolbestuur in de grootstad Antwerpen. De groep omvat 8 basisscholen en 9 scholen uit het secundair onderwijs en telt ongeveer 8000 leerlingen.

08 juli 2020

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) is een dynamische en integrale groep van scholen en voorzieningen die kinderen, jongeren en volwassenen ondersteunt die vanuit hun kwetsbaarheid nood hebben aan (buiten)gewoon onderwijs en extra ondersteuning.

08 juli 2020

Broeders van Liefde zoekt een HR-directeur voor de Benedictuspoort in Gent.

07 juli 2020

Met ingang van 1 september 2020 komt het ambt van directeur basisonderwijs vrij in VBS 'Sint-Pieter’, Kortrijksestraat 47G, 8020 Oostkamp. Sint-Pieter behoort tot scholengemeenschap Gruuthuse, die een onderdeel is van de vzw Karel De Goede te Brugge  en telt momenteel 461 leerlingen.

02 juli 2020

Het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) is het schoolbestuur van een aantal Don Boscoscholen in Vlaanderen en in Brussel (zowel basis- als secundaire scholen).

02 juli 2020

De vzw Schoolcomité Sint-Jozef zoekt, met ingang van 1 september 2020, voor het middenkader van de vrije basisschool Sint-Jozef een beleidsondersteuner. De school is gelegen aan het Sint-Amandsplein 31 te 1853 Strombeek-Bever. Het betreft een school van 530 kinderen.

30 juni 2020

Het College van het Eucharistisch Hart is op zoek naar een nieuwe dynamische directeur ter opvolging van de huidige directeur (wegens pensionering).

29 juni 2020

De 1ste graad van het Katholiek Secundair Onderwijs in Tessenderlo is een 1ste graadschool die ontstaan is uit de samenwerking van THHI (Technisch Heilig-Hartinstituut) en Pius X te Tessenderlo.

29 juni 2020

Het Orthopedagogisch Centrum Koninklijk Instituut Woluwe biedt zorg en onderwijs aan dove en slechthorende kinderen, kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis, blinde en slechtziende jongeren en kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in de regio Vlaams Brabant en Brussel.

Pagina's