Uitgestelde bezoldiging

Gesubsidieerde personeelsleden die tijdelijk zijn aangesteld in een wervingsambt (behalve de administratief medewerker) ontvangen in de maanden juli en augustus geen salaris, maar een uitgestelde bezoldiging. Deze bedraagt een vijfde van de salarissen van september tot december, resp. van januari tot juni. 
Meer informatie hierover vind je onder het thema Bezoldiging en vergoedingen