Terbeschikkingstelling

Naast dienstactiviteit en non-activiteit is terbeschikkingstelling de derde administratieve toestand waarin een gesubsidieerd personeelslid zich kan bevinden. De meest voorkomende vorm van terbeschikkingstelling is TBS wegens ontstentenis van betrekking (afgekort TBS/OB). Meer informatie daarover vind je onder het thema Reaffectatie.

Tot in 2016-2017 bestond daarnaast ook de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA). Dit stelsel is afgeschaft vanaf 1 september 2017.