Syndicaal statuut

Het statuut van de vakbondsafvaardiging van het gesubsidieerd personeel van de katholieke onderwijsinstellingen werd in 2007 vastgelegd in een overeenkomst tussen het toenmalige VSKO en de vier onderwijsvakbonden: COV, COC, VSOA en ACOD.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Overleg en inspraak.