Ondersteuning LLinkid

voor de helpdesk: mail naar helpdesk.llinkid [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Met de digitale tool LLinkid kun je de nieuwe leerplannen secundair onderwijs op maat aanpassen, de voortgang op de klasvloer volgen en bijsturen vanuit het eigen pedagogisch project.

Update 18 november 2019

Zonet werden in LLinkid de eigen doelenkaders gelanceerd. Je vindt nu op de landingspagina van de leerplannen bovenaan rechts de knop “+ doelenkader” waarmee je die dus kunt aanmaken op groeps- en/of schoolniveau. Dit laatste betekent dat de redactie ervan in handen is van respectievelijk de coördinator van een groep en/of de directeur (of degene die de pedagogische rechten gedelegeerd kreeg).

Deze nieuwe functionaliteit laat je toe op basis van de bestaande (en goedgekeurde) leerplannen eigen doelenkaders te ontwerpen op maat van je eigen school. Dat kan bijvoorbeeld voor de lesuren differentiatie. Maar het is ook best mogelijk dat een school voor haar klassen van de B-stroom een of meer vakleerplannen wil samenvoegen in één vak, dat een school aan het leerplan van een bepaald vak ook een aantal doelen van een ander vak wil toekennen of dat een school een aantal leerplandoelen van de algemene vorming ook wil toekennen aan het vak godsdienst. Misschien willen scholen doelenkaders creëren voor gezamenlijke projecten. Eigen doelenkaders komen aan dergelijke vragen tegemoet en bieden scholen de nodige flexibiliteit.

Hoe je ermee aan de slag gaat, vind je terug op deze pagina waar een handleiding voorhanden is en er binnenkort ook een instructiefilmpje over verschijnt.

Update 30 oktober 2019

In het jaarvorderingsplan kan er nu gedifferentieerd worden tussen de verschillende klassen. De handleiding 'vorderingsplannen maken' kreeg hierover een update.

Update 19 september 2019

Op dit ogenblik is het nog niet mogelijk eigen doelenkaders te creëren. We stellen alles in het werk om die zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen.

Update 27 augustus 2019

De voorbije week kon je in vijf regio’s een infosessie bijwonen over de ontwikkelingen met betrekking tot LLinkid, onze digitale leerplantool. In deze sessies kreeg je een algemeen overzicht van LLinkid met aandacht voor het opstarten via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen. We lichtten ook een aantal nieuwigheden toe waaronder het maken van eigen doelenkaders, binnenkort beschikbaar volledig op maat van de eigen school.

Ook de integratie met Smartschool en Schoolware (WISA) kwam aan bod. Scholen die met deze platformen werken, zullen binnenkort in staat zijn om de vorderingsplannen van LLinkid als basis te gebruiken voor het invullen van hun agenda.

  •  In Smartschool wordt eerst de mogelijkheid geboden om doelen uit de basisleerplannen in de jaarplanmodule van Smartschool in te voeren. Vervolgens zal dat het geval zijn met de eigen school-, groeps- en persoonlijke leerplannen om uiteindelijk de vorderingsplannen van LLinkid als basis te kunnen gebruiken.

  • In de huidige Schoolware-versie worden de gegevens van het vorderingsplan van LLinkid getoond en, indien gewenst, automatisch ingevuld in de agenda. Wijzigingen in het vorderingsplan worden automatisch doorgetrokken naar de agenda.

 

De volledige presentatie is beschikbaar op deze ondersteuningspagina.

Tip voor de implementatie van LLinkid: stel een LLinkid-beheerder aan op school en vraag hem om het gebruik van LLinkid zo goed mogelijk in de vingers te krijgen. Jouw LLinkid-beheerder wordt zo de steun en toeverlaat van zijn collega’s die met vragen zitten en kan die indien nodig via de helpdesk van LLinkid bevragen.

Ondersteuning: