Samenstelling raad van bestuur

Op 28 juni 2018 wordt de samenstelling van de raad van bestuur gepubliceerd.

Samenstelling raad van bestuur

  • Elk van de vijf regionale comités besturen draagt uit de vijf leden die verkozen zijn voor de algemene vergadering, twee leden voor om te zetelen in de raad van bestuur van de vereniging, telkens één man en één vrouw. De algemene vergadering stelt hen aan.
  • De Unie van de Religieuzen van Vlaanderen draagt één van haar twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering voor als lid van de raad van bestuur. 
  • De Adviescommissie hoger onderwijs draagt één van haar twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering voor als lid van de raad van bestuur. 
  • De Adviescommissie volwassenenonderwijs draagt één van haar twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering voor als lid van de raad van bestuur.

Mandaten hebben een duurtijd van vier jaar en zijn tweemaal verlengbaar.

De raad van bestuur heeft een redelijke man-vrouwverhouding.

Nieuwe raad van bestuur

Op 28 juni 2018 komt de algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het eerst samen. Hij bekrachtigt de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur. Op 6 september is de installatievergadering van de raad van bestuur gepland. 

Op 28 juni wordt de samenstelling van de raad van bestuur gepubliceerd.

Hoe word je kandidaat Hoe en wanneer stemmen Cooptatie van leden Samenstelling algemene vergadering Samenstelling raad van bestuur