Salaris

Het salaris van de gesubsidieerde personeelsleden wordt betoelaagd door de overheid. De contractuele personeelsleden worden door het bestuur bezoldigd op basis van de eigen middelen of van de werkingstoelagen.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Bezoldiging en vergoedingen