Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

13 mei 2020

In de Nieuwsbrief van 27 april braken we een lans voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen in het kader van de opvang; in de

13 mei 2020

De Vlaamse Scholierenkoepel deed een online bevraging bij scholieren uit het secundair onderwijs over wat zij ervan vinden binnenkort terug naar school te gaan, of niet meer naar school te kunnen gaan.

13 mei 2020

Vele scholen stellen zich de vraag hoe ze moeten omgaan met leerlingen die bij de heropstart op school worden verwacht, maar niet aanwezig zijn.

13 mei 2020

Limburg is hard getroffen en het coronavirus circuleert nog steeds.  Vrij CLB Limburg wil maximaal de bubbels in de scholen beschermen en ons steentje bijdragen tot de beheersing van de coronacrisis.

Wij blijven, ook na 18 mei, bereikbaar voor vragen van leerlingen, ouders en scholen via telewerk, videocall en online vergadertools.

13 mei 2020

De heropstart komt eraan en iedereen heeft  de nodige voorbereidingen getroffen, maar we begrijpen dat er nog vragen zullen komen. Daarom kozen we ervoor om voor het thema Veiligheid en haalbaarheid heropstart een vraag- en antwoordsessie te organiseren via een videochat. Log in en stel de vragen waar je mee zit.

13 mei 2020

De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad verplichten alle personeelsleden én alle leerlingen vanaf het secundair onderwijs om een mondmasker te dragen. Er zijn slechts twee uitzonderingen: bij contact met kleuters moeten personeelsleden geen mondmasker op, maar in hun contacten met collega’s of met de ouders van de kleuters wel.

12 mei 2020

Op 8 mei 2020 schreef professor Kurt Willems, onderwijsrechtexpert van de KU Leuven, een interessante blog. Daarin beschreef hij haarfijn de betekenis van de recente onderwijsnooddecreten (en één bijzonder decreet) voor zowel hoger onderwijs als leerplichtonderwijs.

12 mei 2020

Al geruime tijd krijgen we van onze scholen alarmsignalen dat de voorwaarden waaronder kleuters vanaf 15 mei moeten opgevangen worden, niet werkbaar zijn. Je mag van kleuters geen social distancing verwachten. Kleuters reageren ook erg verschrikt op kleuterleraren met een mondmasker.

12 mei 2020

In de richtlijnen voor de heropstart van de scholen staan nieuwe richtlijnen voor ondersteuningsnetwerken en ondersteuning in de klassen.

12 mei 2020

In de periode van opschorting van de lessen werd geen afwezigheidsregistratie voor de leerlingen verwacht. De gefaseerde herstart van de lesbijwoning vanaf 15 mei 2020 betekent dat je ook opnieuw start met de registratie van de afwezigheden van de leerlingen. Voor leerlingen die opnieuw les zullen volgen, wordt de regelgeving op de aan- en afwezigheden van leerlingen toegepast.

Pagina's