Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

03 september 2020

Het busvervoer voor onze meest kwetsbare jongeren is al jaren een pijnpunt. De huidige coronamaatregelen, ingegeven vanuit een terechte bekommernis rond ieders veiligheid, zorgen helaas voor onwerkbare situaties voor leerlingen en begeleiders.

28 augustus 2020

Gisteren verschenen er op de website van het departement andere maatregelen in verband met de bubbels en de social distancing. Plots moesten bubbels al vanaf pandemieniveau geel en mochten bubbels alleen buiten gemengd worden. 

26 augustus 2020

1 september staat voor de deur. Zoals je weet, starten we op in code geel. Wat betekent dat precies? Waar dienen scholen rekening mee te houden? Wat kan, wat kan niet en waarom? Dirk Vanstappen, directeur van Dienst Bestuur & organisatie, belicht diverse aspecten in een Zoom-sessie voor directeurs en bestuurders.

20 augustus 2020

Vele ‘inspiratiegroepen pastoraal op school’ plannen een intentieviering, een openingsviering, een startviering, een pastoraal moment, een eucharistieviering, gebedsviering, verdiepingsmoment op de speelplaats … bij de opening van het schooljaar. We waarderen ten zeerste alle inspanningen hiervoor.

19 augustus 2020

De Corona-verzamelwet III bevat fiscale maatregelen die van belang zijn voor schoolbesturen en internaten.

17 augustus 2020

Op 14 augustus overlegde de Vlaamse minister van Onderwijs met de sociale partners. Er werden afspraken gemaakt voor de opstart van het schooljaar 2020-2021. Er waren gelijkaardige vergaderingen in de andere gemeenschappen in België. De drie gemeenschappen pakken de opstart van onderwijs op 1 september bijna identiek aan.

Basis voor de beslissing

14 juli 2020

De Vlaamse overheid heeft extra middelen toegekend als tegemoetkoming in de kosten van corona van scholen in het kleuter- en leerplichtonderwijs, zowel voor 2019-2020 en 2020-2021.

Hier vind je een overzicht van de tegemoetkomingen die zijn uitbetaald in schooljaar 2019-2020.

08 juli 2020

Het departement voor onderwijs heeft een tweede oproep gelanceerd voor zomerscholen. Wat nog niet bekend was, is dat deze oproep enkel betrekking heeft op zomerscholen die plaatsvinden tussen 27 juli en 28 augustus. Het is daarom belangrijk om heel goed de website van het departement in de gaten te houden. De informatie kan van dag op dag wijzigen.

30 juni 2020

Volgend schooljaar starten scholen secundair onderwijs in code geel. Dat betekent dat scholen naast contactonderwijs ook afstandsleren organiseren. Vanuit het werkveld ontvangen we heel diverse signalen. Sommige scholen maken zich zorgen over de organisatie volgend schooljaar, andere scholen zijn verschillende scenario’s aan het overwegen.

30 juni 2020

Ook dit schooljaar stelde Katholiek Onderwijs Vlaanderen gevalideerde toetsen – de IDP - ter beschikking voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Ook al verviel de decretale verplichting om minstens drie leergebieden te toetsen, toch moedigden we scholen aan om deel te nemen aan IDP 2020. Zo kunnen ze de resultaten inzetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van hun school.

Pagina's