Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

16 maart 2020

Hoewel de overheid verwacht dat alle personeelsleden die gezond zijn en niet tot een risicogroep behoren, op school komen werken, maak je concrete afspraken daarover in het bevoegde onderhandelingscomité.

16 maart 2020

Welke maatregelen gelden er met betrekking tot leerlingenvervoer? Kinderen moeten terechtkunnen in de opvang van hun buitengewone school. Daarom blijven de ritten voorzien door De Lijn uitgevoerd. Het transport via collectief vervoer (‘de busdienst’) van leerlingen in het buitengewoon onderwijs gaat dus door.  

16 maart 2020

Als er vandaag geen leerlingen kwamen opdagen, dan vraagt de overheid uitdrukkelijk om de school toch open te houden. Zo kun je de opvang verzekeren van leerlingen die de komende dagen opdagen. Uiteraard begrijpen we dat dat met een lokaal af te spreken minimumbezetting is.

19 maart 2020

We krijgen vragen over de wenselijkheid om bestuursvergaderingen, overleg tussen personeelsleden ... te laten doorgaan. Om die inschatting te maken, gebruik je de 7 criteria van de overheid.

15 maart 2020
De lessen worden geschorst vanaf maandag 16 maart tot en met de paasvakantie. Voorzie je de komende weken in onderwijs? En hoe dan? Om te vermijden dat leerlingen achterop geraken in hun leertraject kun je in de mate van het mogelijke alternatieve vormen van leren organiseren. Het is niet de bedoeling dat er nieuwe leerstof aan bod komt.
13 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigt ingrijpende maatregelen aan om de coronapandemie het hoofd te bieden. Lessen worden opgeschort tot aan de paasvakantie, maar in het belang van de volksgezondheid sluiten scholen niet. “Wij blijven onze scholen informeren en ondersteunen. Uitzonderlijke omstandigheden vereisen uitzonderlijke maatregelen.

13 maart 2020

Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om tot de paasvakantie de lessen te schorsen en in opvang te voorzien zal het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) om 11 uur een overleg organiseren met vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers en de personeelscentrales. Deze namiddag zullen alle scholen via Schooldirect de nodige informatie ontvangen.

Pagina's