Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

19 maart 2020

Je kunt met je pedagogische vragen steeds bij de pedagogische begeleiding terecht. Als gevolg van de strengere maatregelen die op de Nationale Veiligheidsraad werden afgesproken, kunnen ze niet meer op school komen. Je kunt hen via e-mail of telefonisch bereiken. 

19 maart 2020
De onderwijsinternaten, de Medisch Pedagogisch Instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO, IBSOG en AIBOGO) en de internaten met permanente openstelling (IPO) blijven open. Kinderen en jongeren die niet ziek zijn, en waarvan de ouders in cruciale sectoren werken, worden opgevangen op school.
19 maart 2020
De coronacrisis stelt onze scholen voor een bijzondere uitdaging, maar haalt ook het mooiste in onze onderwijsprofessionals naar boven. Toegewijde leraren zoeken creatieve manieren om voor hun leerlingen te zorgen. Ook directeurs en bestuurders ondersteunen hun leraren op bijzondere manieren. 
 
19 maart 2020
Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021: nog mogelijk?  
 
19 maart 2020
De coronacrisis stelt leraren, directeurs en schoolbesturen voor een bijzondere uitdaging: de lessen zijn geschorst, en tegelijk willen we er allemaal samen voor zorgen dat er de komende periode zo weinig mogelijk leerkansen verloren gaan.
 
19 maart 2020

In de vooravond zijn alle onderwijsverstrekkers en de onderwijsvakbonden met minister Weyts in overleg gegaan over de maatregelen rond de coronacrisis. Dat sociaal overleg verliep in een constructieve sfeer. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderwijs en het waarborgen van de veiligheid zowel voor het personeel als voor de leerlingen kwam aan bod.

16 maart 2020

In het buitengewoon onderwijs is het onze taak om blijvend in te zetten op ‘persoonlijke verbinding’. Laat je leerlingen niet los. Dat kan via een telefoongesprek, sms, WhatsApp-groepen, e-mails of chat. De leerlingen worden zo uitgedaagd om taken op te nemen, ideeën uit te wisselen, een vrijetijdsaanbod uit te bouwen. Zo kan hij ook rekenen op hulp om moeilijkheden aan te pakken. 

16 maart 2020

Deze weken zijn best geen verloren weken en dat geldt voor al onze leerlingen. Daarom is het belangrijk om suggesties te doen of kansen aan te reiken om leerverlies te beperken. Schenk bijzondere aandacht aan leerlingen die niet over de nodige (digitale) middelen beschikken of die geen begeleiding hebben.

16 maart 2020

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) en permanent onderwijs aan huis (POAH) volgen dezelfde regeling als de algemene regeling binnen onderwijs: de lessen worden geschorst. Kinderen die ziek thuis zijn, zijn immers kwetsbaar voor het corona-virus.

16 maart 2020

We vragen scholen en MFC’s om in dialoog een gedeeld standpunt in te nemen in functie van de kinderen en jongeren (directie en bestuur). We formuleren volgende adviezen, aan te passen aan de specificiteit van de doelgroep: 

Pagina's