Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

31 maart 2020

Mijn secundaire school heeft een aanvraag gedaan, wat nu?

31 maart 2020

Belgian Shell draagt een steentje bij in de coronacrisis en schenkt legospeelgoed aan basisscholen en hun opvang tijdens de paasvakantie. 403 basisscholen (waarvan 48 scholen voor buitengewoon onderwijs) gingen in op het aanbod van Shell en gaven aan dat ze 9 608 kansarme en kwetsbare kinderen kunnen bereiken. De actie is afgesloten. 

31 maart 2020

Team leerlingenvervoer van AGODI - Afdeling Secundair Onderwijs gaf onderstaande verduidelijking bij de subsidieaanvragen voor vervoer met de eigen wagen. Op die manier kun je daar al rekening mee houden bij het indienen van aanvragen.

Subsidie IV: algemeen

24 maart 2020

Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina

27 maart 2020

Onze scholen en internaten blijven nog steeds opvang voorzien voor kinderen en jongeren. Tijdens deze opvang proberen ze de coronavoorschriften zo goed mogelijk te volgen, wat niet evident is bij peuters, kleuters en in het buitengewoon onderwijs.

27 maart 2020

Op 25 maart namen minister Ben Weyts, de Koning Boudewijnstichting en DigitalForYouth.be het initiatief om 10 000 laptops in te zamelen voor leerlingen uit het secundair onderwijs die thuis geen enkel digitaal hulpmiddel, zoals een pc of laptop, beschikbaar hebben.

27 maart 2020

De verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de raamovereenkomst schoolpolis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO hebben hun standpunt meegedeeld over wat de schoolpolis tijdens afstandsonderwijs dekt.

27 maart 2020

Iedere mens, iedere school heeft te maken met verlieservaringen. Ze kunnen diverse vormen aannemen. Zo treedt vandaag verlies aan sociaal contact als verlieservaring voor velen op de voorgrond. Scholen zoeken onder andere door afstandsleren naar creatieve manieren van omgaan daarmee. Maar de verlieservaringen kunnen veel indringender zijn: het virus eist ook steeds meer mensenlevens.

24 maart 2020

De huidige richtlijnen stellen dat de school, zolang het lukt, in opvang voorziet tijdens de normale schooluren (inclusief voor- en naschoolse opvang). Toch wordt de raad gegeven de kinderen zo veel mogelijk thuis te houden.

19 maart 2020

Deze avond communiceerde onze premier Sophie Wilmès de nieuwe maatregelen met het oog op het indijken van het coronavirus. Op het vlak van het onderwijs bleef het echter stil. Na de persconferentie bleek dat de huidige maatregelen voor het onderwijs blijven gelden.

Pagina's