Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

19 maart 2020
De coronacrisis stelt leraren, directeurs en schoolbesturen voor een bijzondere uitdaging: de lessen zijn geschorst, en tegelijk willen we er allemaal samen voor zorgen dat er de komende periode zo weinig mogelijk leerkansen verloren gaan.
 
19 maart 2020

In de vooravond zijn alle onderwijsverstrekkers en de onderwijsvakbonden met minister Weyts in overleg gegaan over de maatregelen rond de coronacrisis. Dat sociaal overleg verliep in een constructieve sfeer. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderwijs en het waarborgen van de veiligheid zowel voor het personeel als voor de leerlingen kwam aan bod.

16 maart 2020

In het buitengewoon onderwijs is het onze taak om blijvend in te zetten op ‘persoonlijke verbinding’. Laat je leerlingen niet los. Dat kan via een telefoongesprek, sms, WhatsApp-groepen, e-mails of chat. De leerlingen worden zo uitgedaagd om taken op te nemen, ideeën uit te wisselen, een vrijetijdsaanbod uit te bouwen. Zo kan hij ook rekenen op hulp om moeilijkheden aan te pakken. 

16 maart 2020

Deze weken zijn best geen verloren weken en dat geldt voor al onze leerlingen. Daarom is het belangrijk om suggesties te doen of kansen aan te reiken om leerverlies te beperken. Schenk bijzondere aandacht aan leerlingen die niet over de nodige (digitale) middelen beschikken of die geen begeleiding hebben.

16 maart 2020

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) en permanent onderwijs aan huis (POAH) volgen dezelfde regeling als de algemene regeling binnen onderwijs: de lessen worden geschorst. Kinderen die ziek thuis zijn, zijn immers kwetsbaar voor het corona-virus.

16 maart 2020

We vragen scholen en MFC’s om in dialoog een gedeeld standpunt in te nemen in functie van de kinderen en jongeren (directie en bestuur). We formuleren volgende adviezen, aan te passen aan de specificiteit van de doelgroep: 

16 maart 2020

Internaten maken best goede afspraken met ouders en school omtrent de organisatie van opvang van leerlingen. In de regel gebeurt de opvang tijdens de schooluren door de school en na schooltijd door het internaat.

16 maart 2020

Er heerste vrijdag heel wat onduidelijkheid bij verschillende scholen welke kinderen wel of niet opgevangen dienden te worden. De overheid verduidelijkte de afspraken via Schooldirect. Vanuit verschillende sectoren waar een maximale personeelsbezetting noodzakelijk is, krijgen we de vraag om jou daar bijkomend over te informeren.  

Opvang van je leerlingen:

16 maart 2020

Hoewel de overheid verwacht dat alle personeelsleden die gezond zijn en niet tot een risicogroep behoren, op school komen werken, maak je concrete afspraken daarover in het bevoegde onderhandelingscomité.

16 maart 2020

Welke maatregelen gelden er met betrekking tot leerlingenvervoer? Kinderen moeten terechtkunnen in de opvang van hun buitengewone school. Daarom blijven de ritten voorzien door De Lijn uitgevoerd. Het transport via collectief vervoer (‘de busdienst’) van leerlingen in het buitengewoon onderwijs gaat dus door.  

Pagina's