Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

20 augustus 2020

Vele ‘inspiratiegroepen pastoraal op school’ plannen een intentieviering, een openingsviering, een startviering, een pastoraal moment, een eucharistieviering, gebedsviering, verdiepingsmoment op de speelplaats … bij de opening van het schooljaar. We waarderen ten zeerste alle inspanningen hiervoor.

19 augustus 2020

De Corona-verzamelwet III bevat fiscale maatregelen die van belang zijn voor schoolbesturen en internaten.

17 augustus 2020

Op 14 augustus overlegde de Vlaamse minister van Onderwijs met de sociale partners. Er werden afspraken gemaakt voor de opstart van het schooljaar 2020-2021. Er waren gelijkaardige vergaderingen in de andere gemeenschappen in België. De drie gemeenschappen pakken de opstart van onderwijs op 1 september bijna identiek aan.

Basis voor de beslissing

14 juli 2020

De Vlaamse overheid heeft extra middelen toegekend als tegemoetkoming in de kosten van corona van scholen in het kleuter- en leerplichtonderwijs, zowel voor 2019-2020 en 2020-2021.

Hier vind je een overzicht van de tegemoetkomingen die zijn uitbetaald in schooljaar 2019-2020.

08 juli 2020

Het departement voor onderwijs heeft een tweede oproep gelanceerd voor zomerscholen. Wat nog niet bekend was, is dat deze oproep enkel betrekking heeft op zomerscholen die plaatsvinden tussen 27 juli en 28 augustus. Het is daarom belangrijk om heel goed de website van het departement in de gaten te houden. De informatie kan van dag op dag wijzigen.

30 juni 2020

Volgend schooljaar starten scholen secundair onderwijs in code geel. Dat betekent dat scholen naast contactonderwijs ook afstandsleren organiseren. Vanuit het werkveld ontvangen we heel diverse signalen. Sommige scholen maken zich zorgen over de organisatie volgend schooljaar, andere scholen zijn verschillende scenario’s aan het overwegen.

30 juni 2020

Ook dit schooljaar stelde Katholiek Onderwijs Vlaanderen gevalideerde toetsen – de IDP - ter beschikking voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Ook al verviel de decretale verplichting om minstens drie leergebieden te toetsen, toch moedigden we scholen aan om deel te nemen aan IDP 2020. Zo kunnen ze de resultaten inzetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van hun school.

30 juni 2020

Vanaf september moeten de internaten net zoals de scholen maximaal hun werking kunnen opstarten. We hopen dat we de ruimte krijgen om dat zelf veilig en haalbaar te organiseren.  

30 juni 2020

Ja, na onderhandeling in het bevoegde personeelsorgaan en bespreking in de schoolraad.

29 juni 2020

Scholen, lokale besturen en andere organisaties hebben de voorbije dagen van het departement vernomen of hun initiatief is goedgekeurd. De lijst van de geselecteerde zomerscholen staat ondertussen online, samen met alle informatie die leerlingen en hun ouders nodig hebben om zich in te schrijven.

Pagina's