persbericht

Iedere leerling heeft recht op schoolboeken

wo 22 september 2021
“Voor elke leerling willen we het beste onderwijs. De toegang tot kwaliteitsvol schoolmateriaal is daarbij van groot belang. De kost van studieboeken mag nooit een hindernis vormen voor leerlingen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Daarmee reageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het bericht dat een boekenleverancier schoolboeken ontzegt aan leerlingen van wie de ouders de rekening niet tijdig betalen.

Agressieve facturatie vermijden door raamcontracten

sla link op in klembord

Leveranciers mogen terecht verwachten dat ze voor hun diensten betaald worden, maar dat mag niet ten koste gaan van leerlingen. Als netwerkorganisatie begeleiden we met Katholiek Onderwijs Vlaanderen onze scholen om de kosten voor ouders laag te houden. Ook ondersteunen we de jaarlijkse sensibiliseringsactie van vzw Krijt tegen het achterhouden van schoolboeken wegens onbetaalde facturen.

Zelf bieden we onze scholen raamovereenkomsten die de kosten helpen drukken. Via verschillende raamovereenkomst voor schoolboeken kunnen leerlingen aan de laagste prijs hun boeken kopen. Tegelijk verbinden uitgevers en distributeurs zich tot een aantal minimumvereisten, bijvoorbeeld inzake kwaliteit van dienstverlening. Daarbij wordt expliciet de mogelijkheid gecreëerd voor scholen om ondersteuning te bieden voor wie het financieel moeilijk heeft. Het zonder meer achterhouden van schoolboeken voor leerlingen met openstaande facturen, is binnen die raamovereenkomst voor de leverancier niet mogelijk.

Rompslomp vermijden en aandacht voor goede garanties

sla link op in klembord

Het staat scholen vrij om zelf te markt te verkennen. Sommige scholen besteden de verdeling en facturatie uit omdat ze de middelen of de omkadering niet hebben om dit zelf te doen. Zo’n uitbesteding neemt de administratieve, logistieke en financiële rompslomp over van dit jaarlijks weerkerend arbeidsintensief proces.

Wanneer schoolbesturen uitbesteden en een boekenleverancier zoeken, kunnen zij zelf voorwaarden voor samenwerking bepalen en op die manier het achterhouden van boeken uitsluiten. “Scholen die opzien tegen de rompslomp kunnen uiteraard ook intekenen op de raamovereenkomsten van onze aankoopcentrale, en zo zeker zijn dat die voorwaarden vervuld zijn”, zegt Lieven Boeve.