Raad van Bestuur

Hieronder vind je de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Voorzitter:

 • Mgr. Johan Bonny, bisschop-referendaris onderwijs

Directeur-generaal:

 • Lieven Boeve, afgevaardigd bestuurder

Afgevaardigden van de bisschoppenconferentie:

 • Francis Loyens
 • Jürgen Mettepenningen
 • An Quaghebeur
 • Lieve Van Daele
 • Dirk Van Rossem

Afgevaardigden op voordracht van de Unie der Religieuzen van Vlaanderen:

 • Yves Demaertelaere
 • Roger Haest

Afgevaardigden van de schoolbesturen:

 • Josian Caproens
 • Dirk Desmet
 • Frans Matthyssen
 • Frank Pauwels
 • Willy Penninckx
 • Jean-Pierre Vanden Berghe
 • Geert Van Kerckhoven
 • Jos Vansantvoet
 • Erwin Van Wassenhove
 • Machteld Verbruggen

Voorzitters van de adviesraden en adviescommissies:

 • Griet Desmet, ondervoorzitter, voorzitter Bureau besturen
 • René De Wever, voorzitter Adviesraad Buitengewoon onderwijs
 • Veerle Hendrickx, voorzitter Adviescommissie Hoger onderwijs
 • Guido Knops, voorzitter Adviesraad Secundair onderwijs
 • Paul Renier, voorzitter Adviescommissie Volwassenenonderwijs
 • André Uytterhoeven, voorzitter Adviesraad Basisonderwijs
 • Greet Vermeire, voorzitter Adviesraad Internaten

Waarnemende leden:

 • Agnes Claeys
 • Mia De Schamphelaere
 • Nicole Verweyen

Secretaris-generaal:

 • Chris Smits

Pedagogisch directeur:

 • Machteld Verhelst

Verslaggever:

 • Marijke Van Bogaert