Procedure voor de directiecommissie secundair onderwijs

Voor de nieuwe samenstelling van de directiecommissie secundair onderwijs werken we met regionale verkiezingen die georganiseerd worden door de Stafdienst.

Hoe word je kandidaat?Hoe en wanneer stemmen?Samenstelling directiecommissies
12 juni 2019
De kiesbrieven zijn eind vorige week op de post gegaan. Door het Pinksterweekend loopt de bedeling van de brieven vertraging op. Daarom geven we je tot dinsdag 18 juni om 12 uur de tijd om ons je stembiljet terug te bezorgen. Onze excuses voor het ongemak!
07 juni 2019

De voordrachten voor de directiecommissies basis- en buitengewoon onderwijs, en voor de coördinerend directeurs in de directiecommissie secundair onderwijs worden uiterlijk op 14 juni om 12 uur aan 

07 juni 2019

Wie heeft stemrecht?

  • Directies in een bevorderingsambt gekoppeld aan een administratief schoolnummer.
  • Coördinerend of algemeen directeurs al dan niet ingericht op basis van de globale puntenenveloppe.

Waar zijn er verkiezingen?

07 juni 2019

We telden heel wat kandidaten voor de directiecommissie secundair onderwijs. Bedankt voor je engagement!

16 mei 2019
Zin om in de directiecommissie secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te zetelen? Ken of ben je de geschikte persoon? Dit verwachten we van jou.
 
Hoe verloopt de kandidaatstelling?
16 mei 2019

Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen