11 december 2019

Een personeelslid kan op vrijwillige basis de jaarlijkse vakantie opnemen in een ander deel van het schooljaar.

04 december 2019

We actualiseerden de mededeling over het toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur.

26 november 2019

De mededeling over VVP wegens ziekte en langdurige VVP wegens medische redenen kreeg een algemene actualisatie. Na 24 maanden VVP/med beschouwen we de betrekking als vacant.

26 november 2019

Als een personeelslid vast benoemd wordt op 1 januari in uren die het niet geeft, dan kan het onmiddellijk een verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) opnemen vanuit de nieuw benoemde opdracht om de pedagogische continuïteit te verzekeren.

13 november 2019

Vanaf 1 september 2020 start een nieuwe zesjarige periode van de scholengemeenschappen.

05 november 2019

Het lerarenplatform: het woord was al gevallen in het antwoord van minister Weyts op de eerste vraag van de namiddagvergadering, maar Steve Vandenberghe had er ook een aparte vraag over. Het merendeel van de directeurs die hij gesproken had over het lerarenplatform, en ook hijzelf, waren lovend over het initiatief.

05 november 2019

De eerste vraag om uitleg van nieuwkomer Jan Laeremans, die zelf leraar geweest is, betrof een erg specifieke maatregel uit de personeelsregelgeving. Hij omschreef die als een besparingsmaatregel die op de klasvloer nogal wat problemen voor directeurs, leraren én leerlingen opleverde.

23 oktober 2019

De eerste vergadering van de nieuwe Commissie voor Onderwijs: inderdaad, met een nieuwe voorzitter en vele nieuwe leden.

23 oktober 2019

Met de herfstvakantie in het vooruitzicht willen we een laatste oproep doen om scholen die nog uren-leraar nodig hebben uit de nood te helpen. Concreet gaat het op dit ogenblik nog over 22 scholen die op zoek zijn naar uren-leraar.

Pagina's