12 februari 2020

Niet voor het eerst ging het over het (toekomstige) lerarentekort, maar vragensteller Loes Vandromme hanteerde nu de specifieke invalshoek van de in aantal serieus toegenomen zijinstromers die via de VDAB aan een lerarenopleiding bezig waren.

12 februari 2020

Je kunt nog tot 28 februari de reiskosten voor onderwijs aan huis voor het basisonderwijs en secundair onderwijs indienen. Het terugvorderingsformulier voor het basisonderwijs vind je als bijlage 3 in de omzendbrief BaO/97/5.

30 januari 2020

Eigenlijk was het er deze legislatuur al erg vaak over gegaan, net zoals vorige legislatuur trouwens. Het is dan ook een van de cruciale kwesties in het Regeerakkoord en de beleidsnota Onderwijs.

29 januari 2020

Kathleen Krekels vertrok vanuit een casus in de krant Het Laatste Nieuws, waaruit alvast bleek dat men voorzichtig moet zijn met (sommige) krantenberichten: een zaak van kindermishandeling, waarbij een CLB niet adequaat opgetreden zou zijn. Het ruimere thema van de vraag om uitleg was natuurlijk wel veel interessanter en belangrijk.

29 januari 2020

Met deze vraag om uitleg van Koen Daniëls zaten we helemaal terug in de vragen over de dutjestaks. Maar de vragensteller gebruikte daarbij ook een bijkomende insteek, met name een bekwaamheidsbewijzenkwestie.

29 januari 2020

Als tweede vraag van de vergadering kregen we ineens vier vragenstellers over een personeelskwestie, die niet voor het eerst in de Commissie passeerde.

15 januari 2020

De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 28 januari 2020. Met de stakingsaanzegging willen zij aan hun militanten en leden de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de betoging georganiseerd door ABVV.

15 januari 2020

Op maandag 3 februari 2020 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2020-2021. Meer informatie vind je onder het thema Omkadering.

15 januari 2020

Elke school, internaat, cvo of centrum voor leerlingenbegeleiding kan de gemaakte kosten in het kader van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding terugvorderen van de Vlaamse overheid. In het najaar ontvangt de instelling een voorschot van minimaal 25 procent op de vervoerkosten op basis van de gegevens van het voorgaande jaar.

15 januari 2020

Op donderdag 16 januari zijn de medewerkers van de Dienst Personeel te gast in twee kunstscholen in Gent: de kunsthumaniora Sint-Lucas en de Sint-Lucas academie. Met dat bezoek willen we onder andere de band tussen de lokale schoolwerking en de stafmedewerkers in Brussel versterken. Op die dag is de Dienst Personeel telefonisch niet bereikbaar.

Pagina's