02 april 2019

Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is belangrijk voor de professionele ontwikkeling van nieuwe personeelsleden. Vanaf 1 september 2019 wordt aanvangsbegeleiding zowel een recht als een plicht voor startende personeelsleden.

02 april 2019

Op 1 september 2020 start een nieuwe zesjarige cyclus voor scholengemeenschappen. Een eventuele wijziging van de samenstelling van een scholengemeenschap heeft gevolgen voor de rechten van de personeelsleden.

01 april 2019

Om de commissievergadering af te ronden, een erg boeiende én belangrijke vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls, maar dan wel vooral met het oog op de volgende legislatuur. Het financieringsmechanisme van het hoger onderwijs heeft inderdaad enkele specifieke kenmerken die voor verbetering vatbaar zijn (nl. het gebruik van diverse zgn.

19 maart 2019

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

18 maart 2019

De laatste vraag om uitleg van de namiddag was van een personeelstechnische aard en werd gesteld door onderwijscommissaris Jos De Meyer.

18 maart 2019

Dan een wat meer technisch-kwantitatieve kwestie m.b.t. leerlingenaantallen en hoe die omkadering opleveren in de eerste graad van het secundair onderwijs.

14 maart 2019

De nieuwe cijfers (2018) over agressie tegen leraren (voor zover daarbij een beroep gedaan werd op de arbeidsongevallenverzekeraar) deed onderwijscommissaris Vera Celis een eerdere vraag van haar hernemen. Het was wat snel om meteen te zeggen dat er sprake was van een stijging van de cijfers. Ze fluctueren namelijk over de jaren.

13 maart 2019

Al enkele donderdagen op rij komen jongeren op straat voor het klimaat. Ook roept Youth For Climate iedereen op om op vrijdag 15 maart samen een 'Global Strike For Future' te houden.

12 maart 2019

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs heeft een stakingsaanzegging voor het personeel van het onderwijs ingediend op woensdag 20 maart. De personeelsleden kunnen, naar hun keuze, voor een halve of een volledige dag staken. 

12 maart 2019

Bereid je nu de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Je kunt daarbij gebruik maken van het formulier Aanvraag-overeenkomst. Het model van vorig schooljaar wijzigde inhoudelijk niet.

Pagina's