20 januari 2021

In het kader van de versterking van schoolleiderschap biedt de overheid het schoolbestuur de mogelijkheid om aan een personeelslid, onder bepaalde voorwaarden, een meelooptraject voor directeur aan te bieden.

20 januari 2021

De lonen van het contractueel administratief personeel en de opvoeders in de internaten met een bediendencontract volgen de evolutie van het gesubsidieerd personeel. Deze lonen wijzigen dus vanaf januari 2021 met: 

20 januari 2021

De bijkomende dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling kunnen al opgenomen worden, maar het is voorlopig nog niet mogelijk om een zending te doen naar AgODi of AHOVOKS. De eerste tien werkdagen kunnen, zoals vroeger, wel doorgestuurd worden met code 119.

20 januari 2021

Op 1 september 2021 gaat de nieuwe regelgeving in met betrekking tot functioneren en evalueren. De Dienst Personeel voorziet de nodige ondersteuning voor onze scholen en besturen: 

13 januari 2021

Zoals reeds eerder gemeld hield het verenigingswerk op te bestaan op 1 januari 2021.

13 januari 2021

Op maandag 1 februari 2021 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2021-2022.

13 januari 2021

De Dienst Personeel is op vrijdag 15 januari 2021 telefonisch niet bereikbaar. Dringende vragen kunnen wel via mail gesteld worden. We nemen dan zo snel mogelijk zelf contact op. 

06 januari 2021

De minister van onderwijs verleende goedkeuring aan de maatregel om de basisomkadering van het kleuteronderwijs om te zetten naar uren kinderverzorging mits er een tekort wordt vastgesteld aan kleuteronderwijzers met een bekwaamheidsbewijs zoals voorzien in de regelgeving. De omzetting kan volgens de tabel in art.

06 januari 2021

Wij vernamen met zekerheid - tijdens de formele onderhandelingen met de sociale partners - dat vanaf 1 januari 2021 ook voor de gesubsidieerde personeelsleden van het onderwijs het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling wordt verhoogd van 10 naar 15 werkdagen. Die verhoging is van toepassing voor de geboortes die plaatsvinden op of na 1 januari 2021.

06 januari 2021

Wanneer de vervanger van een personeelslid dat op 1 januari 2021 benoemd werd en meteen een verlof TAO nam, ook op 1 januari in dienst werd gemeld, dan is er in principe geen bezoldiging mogelijk voor de periode van 1 januari tot en met 3 januari 2021.

Pagina's