23 september 2020

ICT-platform 

Punten ICT kunnen onder bepaalde voorwaarden samengelegd worden binnen een samenwerkingsplatform of binnen de scholengemeenschap. De mededeling betreffende het samenleggen van de ICT-punten moet aan de overheid gemeld worden vóór 15 oktober. 

23 september 2020

De vacante betrekkingen in wervingsambten worden vastgesteld op 15 oktober 2020 en meegedeeld tegen 15 november 2020. Specifiek voor dit schooljaar en in alle onderwijsniveaus moet de vacantverklaring ook een aantal betrekkingen vermelden waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel bepaalde dienstonderbrekingen nemen.  

22 september 2020

Een al veel ouder verhaal, maar op 25 augustus 2020 had de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een nieuw rapport ter zake gepubliceerd. De diversiteit in de samenleving werd niet weerspiegeld in de samenstelling van het lerarenkorps.

16 september 2020

In de nieuwsbrief van 20 augustus berichtten we al over de hertelling op 1 oktober. We meldden toen dat deze maatregel niet van toepassing was voor de scholen buitengewoon basisonderwijs type 5. Voor hen geldt dan ook geen ‘teldag’ maar een ‘telperiode’. Als deze scholen op basis van het gemiddeld aantal regelmatige leerlingen in de telperiode 1 september – 30

16 september 2020

Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 april 2020 de wetgeving over het bijklussen (beter bekend als verenigingswerk) vernietigd. Vanaf 1 januari 2021 kunnen besturen niet langer gebruik maken van dit systeem.  

16 september 2020

Op maandag 28 september 2020 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront (ABVV, ACLVB, ACV) in verschillende steden militantenbijeenkomsten om zijn eis bij te zetten dat de onderhandelingen over de welvaartsenveloppe zonder keurslijf moeten gebeuren. De stakingsaanzegging dekt zowel de gesubsidieerde als de contractuele gesyndiceerde personeelsleden.

16 september 2020

De overheid heeft het nieuwe forfaitair tarief bekendgemaakt voor de kilometervergoeding voor verplaatsingen met eigen wagen, motorfiets of bromfiets in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Dat tarief bedraagt nu 0,3542 euro per kilometer (in de eerste helft van 2020: 0,3653 euro per kilometer). 

16 september 2020

In de mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020' maakten we al melding van het gegeven dat overgedragen uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs op 15 oktober 2020 vacant moeten worden verklaard en dit met het oog op een vaste benoeming op 1 januari 2021.  Het mechanisme van 'overdracht van uren-leraar' belichten we uitvoerig in de mededeling '

09 september 2020

Naar aanleiding van de jobwissel van de huidige technisch directeur wenst de raad van bestuur van de Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) een logistiek directeur aan te werven voor het Paridaensinstituut, Janseniusstraat 2 te 3000 Leuven met ingang van 1 november 2020.

Pagina's