22 mei 2019

Vorige week kregen alle scholen (buitengewoon) basisonderwijs een dienstbrief via Mijn Onderwijs met de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering.

22 mei 2019

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden er uren vacant verklaard van vastbenoemde personeelsleden met een specifiek verlofstelsel. Die uren zijn bij de oorspronkelijke titularissen gemarkeerd met code OOM27. We vroegen aan de overheid hoe we moeten omgaan met de code OOM27 met het oog op de verdeling van de betrekkingen voor het schooljaar 2019-2020.

15 mei 2019

Een school krijgt verschillende soorten omkaderingsmiddelen toegekend (lestijden, uren-leraar, punten, vervangingseenheden …). Haast alle betrekkingen die worden opgericht met die omkaderingsmiddelen, moeten worden aangeboden aan de personeelsleden die recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur.

15 mei 2019

Zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht stelt AgODi een ondersteuningstool ter beschikking om het aantal vervangingseenheden door niet-ingevulde vervangingen op te volgen. De tool laat toe om in detail na te gaan welke vervangingen in de berekening zijn meegenomen.

24 april 2019

Vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen schoolbesturen van het basis- en secundair onderwijs de mogelijkheid om niet-ingevulde vervangingen (NIV) om te zetten in vervangingseenheden. Die kunnen ze opsparen en later tijdens het schooljaar gebruiken.

24 april 2019

Op 26 april 2019 vindt een Europese betoging plaats in Brussel. De actie is gedekt door een stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB. 

24 april 2019

De reglementering biedt sinds een aantal jaar de mogelijkheid aan personeelsleden om vanuit hun vastbenoemde opdracht een verlof te nemen en zo tijdelijk een andere opdracht (TAO) op te nemen.

24 april 2019

De medeling biedt een overzicht van de verschillende omkaderingsmiddelen waarmee betrekkingen van leraar en godsdienstleraar kunnen worden ingericht in scholen voor voltijds gewoon so en in opleidingsvorm 4 (OV4) van het buitengewoon secundair onderwijs.

02 april 2019

Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is belangrijk voor de professionele ontwikkeling van nieuwe personeelsleden. Vanaf 1 september 2019 wordt aanvangsbegeleiding zowel een recht als een plicht voor startende personeelsleden.

02 april 2019

Op 1 september 2020 start een nieuwe zesjarige cyclus voor scholengemeenschappen. Een eventuele wijziging van de samenstelling van een scholengemeenschap heeft gevolgen voor de rechten van de personeelsleden.

Pagina's