03 juli 2019

Voor de organisatie van het onderwijs kent de overheid aan elke school omkaderingsmiddelen toe (uren-leraar, punten, een betrekking van directeur) die bestemd zijn om in een welbepaald schooljaar te worden aangewend in een welbepaalde school. Uren-leraar kun je echter overdragen volgens drie verschillende mechanismen:

03 juli 2019

We bundelen de wijzigingen in de personeelsreglementering traditiegetrouw in een mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2019'. Je vindt er meer informatie over onder andere de regeling van de OOM27-codes.

18 juni 2019

Vanuit goed werkgeverschap hecht Katholiek Onderwijs Vlaanderen veel belang aan het sociaal overleg dat plaatsvindt in de lokale onderhandelingscomités (LOC’s) en in de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap (OCSG’s). In november 2019 moeten de lokale onderhandelingscomités (LOC’s) en de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap (OCSG’s) opnieuw samengesteld worden.

18 juni 2019

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden er uren vacant verklaard van vastbenoemde personeelsleden met een specifiek verlofstelsel. Die uren zijn bij de oorspronkelijke titularissen gemarkeerd met code OOM27.

22 mei 2019

Vorige week kregen alle scholen (buitengewoon) basisonderwijs een dienstbrief via Mijn Onderwijs met de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering.

22 mei 2019

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden er uren vacant verklaard van vastbenoemde personeelsleden met een specifiek verlofstelsel. Die uren zijn bij de oorspronkelijke titularissen gemarkeerd met code OOM27. We vroegen aan de overheid hoe we moeten omgaan met de code OOM27 met het oog op de verdeling van de betrekkingen voor het schooljaar 2019-2020.

15 mei 2019

Een school krijgt verschillende soorten omkaderingsmiddelen toegekend (lestijden, uren-leraar, punten, vervangingseenheden …). Haast alle betrekkingen die worden opgericht met die omkaderingsmiddelen, moeten worden aangeboden aan de personeelsleden die recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur.

15 mei 2019

Zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht stelt AgODi een ondersteuningstool ter beschikking om het aantal vervangingseenheden door niet-ingevulde vervangingen op te volgen. De tool laat toe om in detail na te gaan welke vervangingen in de berekening zijn meegenomen.

24 april 2019

Vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen schoolbesturen van het basis- en secundair onderwijs de mogelijkheid om niet-ingevulde vervangingen (NIV) om te zetten in vervangingseenheden. Die kunnen ze opsparen en later tijdens het schooljaar gebruiken.

24 april 2019

Op 26 april 2019 vindt een Europese betoging plaats in Brussel. De actie is gedekt door een stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB. 

Pagina's