18 februari 2020

De laatste vraag van de namiddag kwam van Elisabeth Meuleman, maar om niet onlogische redenen viel dat gesprek eerder kort uit. Het ging meer bepaald over de besparingen in het secundair onderwijs en wel het deel daarvan dat nog in 2020 gerealiseerd moest worden: 20 miljoen euro. Er was veel ongerustheid daarover op de onderwijswerkvloer, aldus vragensteller Meuleman.

18 februari 2020

Het leek wel of Jean-Jacques De Gucht de rol overgenomen had van

18 februari 2020

Nog een personeelsaangelegenheid, maar met een federaal kantje. De vragensteller die daarover vanuit het onderwijsveld signalen gekregen had, was Katrien Schryvers. Zij schetste deze problematiek: onderwijspersoneelsleden in een langdurig verlofstelsel zijn soms wel bereid om toch een vervanging te doen in hun (of een andere) school, maar allerlei barrières maken dat moeilijk tot onmogelijk.

18 februari 2020

We hadden een week voordien nog maar net een vraag om uitleg gehad over zijinstromers in de lerarenopleiding en de onderwijsambassadeur naast diezelfde ochtend de eerste hoorzitting over “kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten” (N.B.

12 februari 2020

Met leercultuur en levenslang leren zaten we opnieuw bij een belangrijk personeelsthema. Twee vragenstellers nu: opnieuw Loes Vandromme en Annabel Tavernier.

12 februari 2020

Niet voor het eerst ging het over het (toekomstige) lerarentekort, maar vragensteller Loes Vandromme hanteerde nu de specifieke invalshoek van de in aantal serieus toegenomen zijinstromers die via de VDAB aan een lerarenopleiding bezig waren.

12 februari 2020

Je kunt nog tot 28 februari de reiskosten voor onderwijs aan huis voor het basisonderwijs en secundair onderwijs indienen. Het terugvorderingsformulier voor het basisonderwijs vind je als bijlage 3 in de omzendbrief BaO/97/5.

30 januari 2020

Eigenlijk was het er deze legislatuur al erg vaak over gegaan, net zoals vorige legislatuur trouwens. Het is dan ook een van de cruciale kwesties in het Regeerakkoord en de beleidsnota Onderwijs.

29 januari 2020

Kathleen Krekels vertrok vanuit een casus in de krant Het Laatste Nieuws, waaruit alvast bleek dat men voorzichtig moet zijn met (sommige) krantenberichten: een zaak van kindermishandeling, waarbij een CLB niet adequaat opgetreden zou zijn. Het ruimere thema van de vraag om uitleg was natuurlijk wel veel interessanter en belangrijk.

29 januari 2020

Met deze vraag om uitleg van Koen Daniëls zaten we helemaal terug in de vragen over de dutjestaks. Maar de vragensteller gebruikte daarbij ook een bijkomende insteek, met name een bekwaamheidsbewijzenkwestie.

Pagina's