15 december 2015

Onderwijscommissaris Soens vreesde zowel de besparingen als de problematische timing in de nieuwe overeenkomst met het SIHO, met finaal de afschaffing ervan als mogelijk risico. Maar minister Crevits kon haar deels geruststellen: zij is helemaal niet van plan om het SIHO te liquideren en gaat ervanuit dat het SIHO zijn afgesproken opdrachten kan waarmaken.

08 december 2015

Scholen die wel erkend zijn maar niet gesubsidieerd c.q. gefinancierd worden door de Vlaamse overheid, krijgen voor hun zieke leerlingen dus ook geen subsidies voor tijdelijk onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs (Bednet).

08 december 2015

Vanaf 1 september 2015 werd het M-decreet operationeel. Het gon/ion-thema is daarmee verwant en wacht ook al langer dan vandaag op een hervorming. Het OBPWO-onderzoek daarover zette overleg in gang met de sociale partners (al vanaf september 2013) en dat is vandaag nog volop bezig.  De minister mikt op 1 september 2016 als datum waarop een gedragen gon/ion-hervorming van start kan gaan.

08 december 2015

Een voltijds engagement voor jongeren in het systeem van leren en werken is een oud zeer. Projectoproepen van medio 2015 voor zg. brugprojecten en IBAL proberen daaraan een positieve bijdrage te leveren via middelen vanuit Europa (Europees Sociaal Fonds, ESF).

08 december 2015

Deze zorgwekkende ontwikkeling leeft al een tijdje en op 13 oktober 2015 ontving de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap  een delegatie van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde. De aanleiding van deze ontmoeting was de verzuchting van een drietal secundaire scholen die aangaven dat steeds meer van hun leerlingen hun studies combineren met een inschrijving bij de examencommissie.

03 december 2015

Stijgende anderstaligheid is een realiteit in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs, die niet meer zal weggaan en waarmee men moet leren omgaan. De minister lijst een serie maatregelen en acties op die al operationeel zijn en prijst de leraren die al heel mooi werk leveren op dit vlak.

03 december 2015

In het recente advies over het toelatingsexamen arts en tandarts van de begeleidingscommissie die minister Crevits had opricht, is het oude idee van een vergelijkend examen opgenomen, zoals destijds huidig eredirecteur-generaal Hoger Onderwijs Jan Adé al voorstelde.

26 november 2015

Een kwestie waarover in het verleden ook al regelmatig wat te doen was. Wat is beter: de (kleuter)onderwijzer van de klas zelf lichamelijke opvoeding laten geven in het basisonderwijs of een vakleraar inschakelen? Er worden dan, zoals ook nu weer, bv. twijfels geuit over de kwaliteit van de betrokken lerarenopleidingen op dit stuk.

25 november 2015

De ministeriële omzendbrief SO/2015/01 over 'Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4', die in werking trad op 31 augustus 2015, creëert een regelgevend kader m.b.t.

24 november 2015

De permanente vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Nedersaksen bij de Europese Unie organiseert een drieluik rond radicalisering met als titel Radikalisierung – RATlos. Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt dat initiatief. We moedigen je aan om deel te nemen.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.