03 februari 2016

In maart organiseren we in elke regio een nascholing over radicaliteit. Tijdens de sessies zoeken we naar een eenvoudig begrippenkader en gaan we o.a.

03 februari 2016

Een pittig en typisch ideologisch debat met klassiek dan uit elke fractie een tussenkomst. Dus politiek interessant, maar ook interessant wat betreft het gebruik van wetenschappelijk onderzoek in onderwijs en onderwijsbeleid. Eén.

03 februari 2016

Sinds januari zijn de eerste vluchtelingen uit de opvangcentra in de nieuwe onthaalklassen van het secundair onderwijs ingestroomd. Momenteel zijn er in Vlaanderen 3900 anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs ingeschreven, waarvan 1798 in het Katholiek Onderwijs, verspreid over 27 OKAN-scholen. 

02 februari 2016

Momenteel loopt de week Kies kleuren tegen pesten. Uit recent onderzoek bij 34.500 jongeren blijkt dat 24,5% van de 11- tot 18-jarigen pestervaringen heeft. 5,5% wordt minstens één keer per week gepest en 3,2% wordt meermaals per week gepest. De slachtoffers dragen de gevolgen van het pesten vaak nog erg lang met zich mee.

29 januari 2016

Diversiteit in de ruime zin van het woord is wellicht een van de grootste uitdagingen voor het Vlaamse onderwijs nu en in de toekomst. Het thema komt aan bod in meerdere belangrijke onderwijsbeleidsdossiers waaraan dezer dagen gewerkt wordt.

28 januari 2016

Eigenlijk was deze kwestie al enkele maanden geleden uitvoerig besproken in het Vlaams Parlement. Maar het dossier had nu opnieuw de media gehaald omdat er een wijziging aan de desbetreffende omzendbrief was gekomen.

28 januari 2016

Een B-attest c.q. een C-attest schriftelijk motiveren zoals de regelgeving oplegt, het is (soms) geen makkelijke taak. Gelukkig komen zaken zoals de concrete casus die de aanleiding vormde voor deze actuele vraag, niet vaak voor (cf. het nieuwsbericht van de Raad van State).

27 januari 2016

In een korte nota Samen lukt het beter gaan we in op de thema’s waar gewone basisscholen het best afspraken over maken in en met de gemeente, bv.

27 januari 2016

Een departementale stuurgroep GON, samengesteld uit vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, de centrumnetten (CLB), de vakbonden en de overheid, werkt aan een visie op de hertekening van het GON/ION, en dit met het oog op het vormgeven van de toekomstige samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.

27 januari 2016

Op donderdag 4 februari 2016 organiseren de vormingsmedewerkers voor besturen in de parochiezaal van Oostduinkerke, Vrijheidsstraat 7, van 14.30 u. tot 16.30 u. of van 18.00 u. tot 20.00 u.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.