16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

16 september 2015

De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.

15 september 2015

Door Onderwijsdecreet XXV kunnen geïntegreerde lerarenopleidingen secundair onderwijs een verkorte opleiding voor 1 onderwijsvak aanbieden in plaats van de vroeger verplichte 2 vakken voor wie al een pedagogisch diploma op bachelor- of masterniveau heeft. Onder andere Hogeschool UCLL doet dat.

09 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Jos De Meyer over de aansprakelijkheid van leerling-stagiairs.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Katrien Schryvers over de ondersteuning van studenten met een leerstoornis in hogescholen en universiteiten.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Kathleen Helsen over de organisatie van het buitengewoon onderwijs.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Ingeborg De Meulemeester over de certificering van leerlingen met redelijke aanpassingen in het leerplicht- en hoger onderwijs.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Vera Celis over de evolutie en verdere ontwikkeling van het afstandsonderwijs.

08 september 2015

Elke leerling is uniek in hoe hij of zij leert. Hoe kun je daar nog beter op inspelen in de klas of op school? Hoe breng je het M-decreet in de praktijk? De Arteveldehogeschool onderzocht samen met leerlingen, leraren en leerlingbegeleiders de mogelijkheden van Universal Design for Learning (UDL).

07 september 2015

De permanente vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Nedersaksen bij de Europese Unie organiseert een drieluik rond radicalisering met als titel Radikalisierung – RATlos. Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt dat initiatief. We moedigen je aan om deel te nemen.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.