25 april 2019

Vanaf volgend schooljaar komen er dan toch nieuwe inschrijvingsregels. Gisteren, 24 april 2019, werd het belangenconflict afgerond en werd het voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

25 april 2019

De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. De avond voordien deed het gerucht al voorzichtig de ronde. Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 24 april 2019 zou dan tóch nog het befaamde voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht opnieuw op de agenda komen.

25 april 2019

Naar aanleiding van de modernisering secundair onderwijs wijzigen de toelatings- en overgangsvoorwaarden in de eerste graad grondig. Voor het 1ste leerjaar A en B gaan de nieuwe voorwaarden al in op 1 september 2019.

24 april 2019

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had de eer om de in principe laatste actuele vraag over onderwijs van deze legislatuur te stellen. Hij had gelijk om zijn als vraag om uitleg ingediende vraag op de valreep van deze legislatuur om te vormen tot een actuele vraag.

09 april 2019

Na het overleg tussen delegaties van de Franse Gemeenschapscommissie en van het Vlaams Parlement was dit dossier in de Senaat beland.

08 april 2019

De tweede conceptnota over een zorgpaspoort in het onderwijs werd toegelicht door Katia Segers. Haar pleidooi was dat de vlotheid die inzake zorgnoden van studenten al bestond in het hoger onderwijs, via een zorgpaspoort ook ingeburgerd zou geraken in het basis- en secundair onderwijs.

08 april 2019

Terwijl de relevantie van de twee gedachtewisselingen, de laatste vraag om uitleg van deze legislatuur en de resolutie over hoogbegaafden voor het actuele onderwijsbeleid duidelijk was, leken mij de twee conceptnota’s op deze laatste drukke onderwijscommissievergaderdag eerder een kwestie van Vlaams Parlementsleden die ook nog snel te elfder ure hun conceptnota geboekt wilden zien in de annalen

04 april 2019

We updateten de verschillende modellen van schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020. Het gaat om deze modellen:

04 april 2019

Op 3 april 2019 gaf het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) op de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ toelichting bij de omkadering voor de ondersteuningsnetwerken (ONW) in 2019-2020. Het is de bedoeling om de procedure rond te hebben tegen half mei.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.