13 december 2018

Duidelijke opvolgingsvragen bij de vraag van Koen Daniëls van 25 oktober 2018.

12 december 2018

Onderwijscommissaris Jo De Ro putte uit het jaarverslag 2017-2018 van CLBch@t, waaruit bleek dat er, vergeleken met het voorgaande schooljaar,

12 december 2018

Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief de naschoolse opvang, kinderopvang of de werkvloer is?

12 december 2018

Bij het thema Schoolorganisatie staat de schoolkalender voor het schooljaar 2019-2020. De schoolkalender geeft een overzicht van de vakantieperiodes en vrije dagen.

06 december 2018

Op dinsdag 4 december vond in de Commissie voor Onderwijs een hoorzitting plaats over het nieuwe inschrijvingsdecreet. De vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, stad Gent, stad Antwerpen en de lokale overlegplatforms werden hiervoor uitgenodigd.

06 december 2018

Hoe boeiend en belangrijk deze actuele vragen ook waren, de politieke aandacht op deze dag werd volledig opgeëist en verkregen door de gang van zaken in de Commissie Buitenlandse Zaken van de (federale) Kamer… Ik kon het niet laten om de federale streamline af en toe te bekijken en beluisteren (nwvr: net voor 17.00 u liep die vertoning, met de stemming over een complex aan amendementen en zelfs

05 december 2018

Dinsdag kregen we het bericht dat de vergadering van de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel van 5 december 2018 wordt geannuleerd, zonder enig commentaar. Er is dus nog geen nieuwe versie van de nota ‘open end financiering ondersteuning kleine types’ beschikbaar.

05 december 2018

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt wellicht (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXIX) afgeschaft.

29 november 2018

Er was tegen 28 november een voldragen voorstel aangekondigd over de open end financiering van de ondersteuning kleine types. De vergadering van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel werd echter opnieuw afgelast. Als reden werd gegeven dat men nog niet beschikt over decretale teksten met daaraan verbonden simulaties.

29 november 2018

Vanavond gaat de documentaire Inclusief van Ellen Vermeulen in première in de Vooruit in Gent.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.