07 november 2019

Sinds 2012 kunnen basisscholen zich bij de uitwerking van hun zorgbeleid laten inspireren door een vademecum zorg. Na zeven jaar was er nood aan een actualisering. Vandaag is het onontbeerlijk de focus te verbreden naar een gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) gericht op kinderen en jongeren uit kansengroepen.

06 november 2019

Pas op 24 april 2019 keurde het Vlaams parlement nieuwe inschrijvingsregels goed. Katholiek Onderwijs Vlaanderen spande zich in om de scholen daarop voor te bereiden. Tot onze verbazing lazen we echter in Schooldirect van vrijdag 25 oktober: “Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts past de inschrijvingsregels voor scholen aan … Daarom worden de nieuwe inschrijvingsregels niet van kracht.”

05 november 2019

Het Kinderenrechtencommissariaat had op dinsdag 15 oktober, met steun van de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet, een studiedag georganiseerd over isolatie en fixatie vanuit de ervaringen van jongeren, zo wist Loes Vandromme. Er zou een dringende nood aan een regelgevend kader zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen in de schoolcontext.

05 november 2019

Koen Daniëls was met het SIHO nog niet uitgevraagd. Ook AED-toestellen (automatische externe defibrillator) en plotse harststilstanden interesseren hem. 16 oktober was het de wereldwijde ‘herstartdag van het hart’ geweest. En die was belangrijk voor leerlingen en alle volwassenen. Een plotse hartstilstand bleek niet weinig voor te komen, met heel vaak een slechte afloop.

05 november 2019

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) heeft als opdracht de begeleiding en ondersteuning van de instellingen in het hoger onderwijs rond rechten van personen met een handicap.

24 oktober 2019

Na eerst een lang en politiek toch wel meer heikel actualiteitsdebat over De Lijn en een schorsing van de plenaire vergadering voor een groepsfoto…was het wachten tot 17.10 u voor de actuele vraag van Roosmarijn Beckers: het klimaatthema op zich heeft natuurlijk ook wel een belangrijke, ook politieke relevantie, maar in Vlaanderen had het blijkbaar op 26 mei 2019 dan toch niet die voor

23 oktober 2019

Kim De Witte had al aan het begin van de commissievergadering een vraag om uitleg gesteld, maar het laatste uur (inderdaad, in totaal net geen 60 minuten) van de bijeenkomst waren nóg twee vragen van zijn hand voorwerp van gesprek.

23 oktober 2019

De studiekostenproblematiek duikt regelmatig in de actualiteit op. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt scholen om een kostenbeheersend beleid op het niveau van de leerling te kunnen voeren met twee concrete acties:

16 oktober 2019

De tweede actuele onderwijsvraag van de vergadering van de nieuwkomers Hannelore Goeman en Lise Vandecasteele zorgde voor al wat meer animo en behoorde tot de categorie “oudere en belangrijke onderwijsdossiers”. Hoe ging minister Weyts de (decretale) maximumfactuur in het basisonderwijs effectief doen naleven?

15 oktober 2019

Op 13 november 2019 organiseert de pedagogische begeleiding OKAN en ex-OKAN regio Oost-Vlaanderen in samenwerking met de andere regio’s, een Dag van OKAN en ex-OKAN.  Het evenement vindt plaats in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 in Gent van 9 tot 17 uur.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.