04 februari 2019

Zoals we je al eerder via onze nieuwsbrief lieten weten, is de Academische Werkplaats Autisme op zoek naar praktijkorganisaties om samen onderzoek te doen naar verschillende vormen van sensibilisering, preventie, ondersteuning, begeleiding of behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of hun familie.

29 januari 2019

Voor pedagogische studiedagen voor leraren in het basisonderwijs kunnen de lessen 1,5 dag per schooljaar geschorst worden. Die 1,5 dag mag in 3 halve dagen opgesplitst worden. Dat is het wettelijk maximum. Met de implementatie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn veel scholen op zoek naar extra mogelijkheden om het schoolteam te professionaliseren.

24 januari 2019

Als derde vraag in deze plenaire vergadering volgde dan de enige ‘nieuwe’ vraag: een zich combattief tonend Vlaams Parlementslid Chris Janssens uitte zijn ongenoegen over een mogelijke zaak van overdreven politieke uitspraken van een leraar in een Gentse school over

24 januari 2019

Het verhaal over de verlaging van de leerplichtleeftijd is nog veel ouder en dook ook in het verleden met de regelmaat van de klok op. Zeker bij de partij van onderwijscommissaris Jo De Ro. Maar nu lag er weer een breder gedragen voorstel voor in de bevoegde Kamercommissie, waardoor er een adviesvraag terechtgekomen was bij de Gemeenschappen.

24 januari 2019

In deze Prodiabrief geeft Prodia een overzicht van inspirerende materialen om handelingsgericht samen te werken binnen de brede basiszorg en verhoogde zorg.

23 januari 2019

Hier ook terechte opvolgingsvragen over een verpleegkundethema, dat stilaan dringend begint te worden.

23 januari 2019

Minister Crevits had over dit thema eerder al in de media gecommuniceerd: ze zou overleggen met het hogeronderwijsveld. Wat waren de conclusies (en eventueel geplande beleidsmaatregelen), wilden onderwijscommissarissen Paul Cordy en Jos De Meyer vernemen.

17 januari 2019

Nieuw financieringsmechanisme ondersteuning kleine types

17 januari 2019

Het kan soms toch eigenaardig gaan met die actuele vragen in het Vlaams Parlement. Ik heb het eens nagekeken. Op 1 december 2018 had Vlaams Parlementslid Nadia Sminate een vraag om uitleg aan minister Crevits ingediend: over de waarschuwing door de Staatsveiligheid voor salafistisch huisonderwijs.

10 januari 2019

In onze nieuwsbrief van 21 december 2018 berichtten we je over het feit dat de nieuwe inschrijvingsregels om politieke redenen ‘on hold’ gezet zijn. De bestaande regels rond het inschrijven van leerlingen en rond het werken met een aanmeldingssysteem blijven daardoor gelden.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.