20 maart 2019

Hoe kunnen we leerlingen vormen tot kritische en verantwoordelijke burgers? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op inspirerend burgerschap. Zo willen we leerlingen inspireren om, vanuit de dialoog met de ander, bij te dragen aan een open en solidaire samenleving. Op die manier leidt het burgerschapsproject tot het concretiseren van de katholieke dialoogschool.

18 maart 2019

Met de slogan Ga ervoor! op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

18 maart 2019

Toen onderwijscommissaris Caroline Gennez begon met haar intro, schreef ik meteen in mijn notities “ooit nog ’s aan bod gekomen, herinner ik me vaag”. Het thema kwam overigens niet onverwacht van haar kant. Maar wat bleek bij nader toezien?

12 maart 2019

De deelnemers aan het congres Ambitieus genereus van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontvingen in hun congrestas al een exemplaar van een placemat. Op die placemat staan basisteksten die aan de basis van een katholieke dialoogschool liggen.

11 maart 2019

Met de slogan Ga ervoor! op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

25 februari 2019

We vervolledigden het aanbod voor de vastenwerking op school met een bezinnende diamontage.

22 februari 2019

Met de slogan Ga ervoor! op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

19 februari 2019

Dromen we niet allemaal van een rechtvaardige samenleving? Voor de veertigdagentijd roept Katholiek Onderwijs Vlaanderen op om mee de weg te banen naar een wereld en een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen, waarin ieder rechtop kan lopen en elk krijgt waarop hij recht op heeft, waar mensen opkomen voor elkaar.

Pagina's