26 oktober 2015

We ontvingen informatie over volgend initiatief:

23 oktober 2015

Whizzkids is een ICT-wedstrijd voor leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar uit het gewoon of buitengewoon lager onderwijs in Vlaanderen. Didactisch gebruik van ICT en media binnen de verschillende leergebieden staat  bij dit fijne initiatief centraal.

23 oktober 2015

De prioritaire nascholing STEM, die dit schooljaar voor onze basisscholen georganiseerd wordt, ging van start in de verschillende regio’s. Op diverse locaties gaven pedagogisch begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen infosessies waarbij de visie van STEM binnen wereldoriëntatie werd geduid. De 130 deelnemende scholen konden tijdens korte netwerkmomenten al even 'STEM-mig' aan de slag.

22 oktober 2015

We lanceren een warme oproep om in te schrijven voor de regionale studiedagen rond het thema diversiteit ‘het verschil maakt de som’.  De studiedagen vinden plaats op volgende data:

21 oktober 2015

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, de autosector en aanverwante sectoren en het volwassenenonderwijs hebben voor het eerst een globaal convenant ondertekend dat de samenwerking tussen de sector en het onderwijs verder versterkt.

21 oktober 2015

Dit schooljaar organiseren het Centrum voor Volwassenenonderwijs Lethas Brussel en het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer de masterclass traaglerenden. Dat is een vormingsreeks voor leerkrachten die werken met traaglerende, anders- of laaggeletterde cursisten.

21 oktober 2015

Hogeschool VIVES lanceert aan de campus Roeselare een nieuw postgraduaat Equicoach Level 1, dit i.s.m. Equicoaching. Bij equicoaching worden paarden ingezet om mensen te coachen. De opleiding loopt over 16 dagen van november 2015 tot en met juni 2016. Deze vindt plaats op de campus Roeselare en in het Bloso-centrum De Rhille in Woumen.

20 oktober 2015

Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) biedt leerkrachten een waaier aan audiovisueel materiaal van de openbare omroep, de regionale omroepen en diverse erfgoedinstellingen, zoals musea en archieven, aan. Met een aanbod geselecteerd door en voor leerkrachten én op maat van het onderwijs, staat Testbeeld garant voor educatief relevan

19 oktober 2015

Sinds 1 september 2012 is het leerplan Mediaopvoeding van kracht. Het katholiek basisonderwijs ontwikkelde al veel concreet materiaal dat in de school bij dat leerplan kan worden gebruikt.

14 oktober 2015

Zijn vakgroepen in jouw school een context waar geëngageerde leraren elkaar vinden om samen te werken en samen te leren? Waarom wel of niet en hoe zorgen we ervoor dat dat gebeurt?

Pagina's