16 september 2019

Het netoverstijgende samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten voor het volwassenenonderwijs lanceert zijn nieuwe website ‘Samen Volwassenenonderwijs’. Het ontwerp van de website is het resultaat van de eindwerkopdracht in de opleiding Webdesigner – Front-End-Developer die plaatsvond in cvo De Verdieping (Heusden-Zolder).

16 september 2019

Ter voorbereiding van een Europees KA1-project in de schoot van vzw Connectief willen we graag een korte bevraging organiseren bij alle scholen met een tso- en/of bso-aanbod. Vzw Connectief is een netoverschrijdende vzw die acties onderneemt, ondersteunt en promoot op het snijvlak onderwijs en arbeidsmarkt.

11 september 2019

Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering secundair onderwijs? Wil je ondersteuning bij de implementatie van de modernisering? Volg dan een van onderstaande nascholingsmodules:

06 september 2019

Het samenwerkingsverband tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) verstuurde onlangs een nieuwe infobrief voor ‘leraren bij gedetineerden’.

06 september 2019

Vorig schooljaar tekenden 21 centra voor volwassenenonderwijs (cvo’s) in op de oproep van minister Crevits naar pilootprojecten om een EVC-assessment te ontwikkelen voor tien beroepskwalificaties. EVC staat voor het ‘erkennen van competenties’. De pedagogische begeleidingsdiensten zorgden voor de nodige ondersteuning bij de uitwerking van de EVC-instrumenten.

05 september 2019

De studiedag De Europese Unie in het leven van elke dag: in de klas interactief en kritisch werken met concrete gevallen stelt een leermethode met bijhorend lesmateriaal voor die toelaat om de EU-dimensie in het lessenpakket van het secundair onderwijs te verwerken.

05 september 2019

Dit schooljaar organiseren we opnieuw nascholingen voor de interdisciplinaire leerplannen Artistieke vorming en Natuur, ruimte & techniek. We voorzien zowel vormingen voor leraren die graag kennismaken met deze leerplannen als voor leraren die vorig schooljaar instapten in het traject. Inschrijven kan op individueel niveau, maar ook als school of scholengemeenschap.

03 september 2019

Het regionale departement onderwijs van Castilla la Mancha (Spanje) zoekt voor haar Erasmus+ KA1-project secundaire scholen in Vlaanderen die Spaanse collega’s via jobshadowing kunnen bezoeken.

03 september 2019

In de meest gehanteerde softwarepakketten is de elektronische doelenlijst bij de leerplannen van het katholiek basisonderwijs (het toenmalige VVKBaO), de zogenaamde doelenzoeker, geïntegreerd. Vanwege de auteursrechten op die leerplannen betaalden de educatieve uitgeverijen voorheen per effectieve gebruiker voor het gebruik van die elektronische doelenlijst een bepaalde som.

03 september 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een netwerkvoormiddag voor onderwijsorganisaties die anderstaligen begeleiden in de regio Limburg. De netwerkvoormiddag vindt plaats op woensdag 18 september 2019 van 9.30 uur tot 12.30 uur in het Provinciehuis in Hasselt (Kempenzaal in de A-blok, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt).

Pagina's