12 december 2018

Deze vraag om uitleg van Nadia Sminate was eerder al twee keer uitgesteld. Derde keer, goede keer dus, hoewel haar eigen frustratie in dezen én het consequente, fundamentele standpunt ter zake van minister Crevits dezelfde bleven als bij de talrijke vorige keren waarop dit thema of een variatie erop aan bod gekomen waren.

12 december 2018

Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief de naschoolse opvang, kinderopvang of de werkvloer is?

12 december 2018

Zowel digitaal als op papier biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen heel wat ondersteunend materiaal aan om het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) te ondersteunen. Deze week voegden we deze materialen toe aan ons aanbod:

11 december 2018

In het zog van het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! (Zill) ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de evaluatiebox basisonderwijs.

10 december 2018

Het vademecum bewegingsopvoeding is helemaal herwerkt en aangepast aan het leerplan Zin in leren! Zin in leven!. Het heet vanaf nu ‘De bewegingsgezinde basisschool’ en biedt een antwoord op vragen als:

06 december 2018

Onderwijscommissaris Franc Bogovic haalde de inspiratie voor zijn actuele vraag bij een Vlaamse start-up die met een pilootproject aan de KU Leuven kon starten. Het ging daarbij om een systeem waarbij docenten en studenten konden interageren en op die manier leren. Hoe kon minister Crevits faciliteren dat dat soort initiatieven sneller en verder zou worden uitgerold?

06 december 2018

Op onze themapagina modernisering so vind je deze nieuwe informatie:

03 december 2018

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

28 november 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtte minister Crevits het ontwerpdecreet toe. Zij wees o.a. op de reductie van het aantal eindtermen en op het terechte onderscheid tussen transversale en inhoudelijke eindtermen.

28 november 2018

Op vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vond een gesprek plaats met de onderwijsinspectie basisonderwijs. De inspectie bevestigde nadrukkelijk dat de eerder gemaakte afspraken over het gebruik van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) in het buitengewoon basisonderwijs onverkort blijven gelden.

Pagina's