06 februari 2019

Heb je als school of leraar al heel wat ervaring met CLIL? Of wil je inzicht krijgen in wat die innovatie voor je school kan betekenen? Schrijf je dan in voor de vierde editie van de Vlaamse CLIL-studiedag op woensdag 20 maart 2019. 

06 februari 2019

De Vlaamse bisschoppen hadden een canon samengesteld van 349 katholieke begrippen die de kern vormden van het nieuwe leerplan katholieke godsdienst, zo wist onderwijscommissaris Caroline Gennez.

06 februari 2019

Een van de stokpaardjes van onderwijscommissaris Steve Vandenberghe: belangrijk inderdaad, maar de vragensteller was gelijk zelfs zo realistisch dat hij zelf in zijn intro al erkende dat er geen pasklaar antwoord was op het probleem. Waarover ging het?

05 februari 2019

Eind 2017 ging het ook al eens over dit thema in de media en in de Onderwijscommissie werden daarover op 1 februari 2018 meerdere vragen om uitleg gesteld.

04 februari 2019

De projectgroep ‘pedagogische ondersteuning voor lesgevers aan gedetineerden’ binnen het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) organiseert op woensdag 27 maart 2019 het initiatief ‘Dag van de lesgevers aan gedetineerde

04 februari 2019

Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken van de inter-netten curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen en leerplannen) voor het volwassenenonderwijs en over de ontwikkelingen in het kader van EVC in het volwassenenonderwijs.

30 januari 2019

Volgende week woensdag 6 februari 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een infosessie duaal leren voor de nieuw ingeschreven scholen en centra voor leren en werken en voor scholen die bijkomende informatie wensen over de organieke uitrol van duaal leren vanaf 1 september 2019.

08 februari 2019

In 2019 gaat de 2e editie van Ideaal Duaal van start, waarbij Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA de opleidingswereld en de bedrijfswereld met elkaar verbinden door het stimuleren van innovatieve ideeën. Ook directeur-generaal Lieven Boeve is hierbij aanwezig.

Dit event vindt plaats in The EGG, Barastraat 175 te 1070 Brussel.

30 januari 2019

De implementatie van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) werd in Scholengemeenschap De Speling in Genk enthousiast onthaald. De komst van het leerplan inspireerde Els Peeters, Karolien Gielen, Ann Rumers en Stef Van Mulders tot het componeren van het lied 'Zin in het leven, zin in het leren!'.

24 januari 2019

Naast het verkiezingsmemorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kwam in deze plenaire vergadering ook dat van het GO! aan bod en wel met een dossier dat we ook intussen goed kennen van onderwijscommissaris Caroline Gennez (concreet: het pleidooi om één uur levensbeschouwing te vervangen door een gedeeld vak actief burgerschap).

Pagina's