08 maart 2019

De tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering was voer voor wat meer commotie… het was onderwijscommissaris Jo De Ro die kat de bel aanbond, maar ook (en exclusief) onderwijscommissaris Koen Daniëls ging graag mee in de slipstream, net zoals voordien in deze vergadering tijdens de behandeling van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXIX, waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen.

08 maart 2019

Om deze commissievergadering te besluiten dan de eerste vraag om uitleg van nieuwkomer-onderwijscommissaris Jamila Lachkar over een thema waaraan ook een lichte politieke gevoeligheid zat, nl.: over het precieze statuut van diploma’s van aanbieders buiten het (hoger) onderwijs versus die van het (hoger) onderwijs.

08 maart 2019

Een boeiend thema uit het paramedisch hoger onderwijs. Het ging in de Commissie voor Onderwijs al vaker over de verpleegkundeopleidingen (professionele bacheloropleiding en graduaatsopleiding), maar nu had onderwijscommissaris Koen Daniëls het over de bacheloropleiding Vroedkunde.

28 februari 2019

Op 20 mei 2019 plant het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) een infosessie waarbij ze de instrumenten die de Vlaamse kleutercoördinator Sara De Meerleer ontwikkelde in het kader van het actieplan kleuterparticipatie toelichten. 

28 februari 2019

In de Tool Taalgericht (vak)Onderwijs vind je 100 tips om met taalgericht (vak)onderwijs in je klas aan de slag te gaan. Met die tips ondersteunen we vooral leerlingen en cursisten in het secundair onderwijs en volwassenonderwijs. Maar ook leraren van de basisschool kunnen ze inzetten in de klas.

20 februari 2019

Op 1 maart 2019 start Michelle Verreydt (michelle.verreydt [at] katholiekonderwijs.vlaanderen) als halftijds pedagogisch begeleider ernstige en meervoudige beperkingen (EMB). Zij maakt deel uit van het team buitengewoon onderwijs in de Dienst Curriculum & vorming.

12 februari 2019

Het project VALIES zet in op de professionele ontwikkeling van leraren om van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in de eigen school een succesverhaal te maken. We werken samen met lerarenteams, zodat leerlingen actief en bewust bijdragen aan een betere toekomst.

07 februari 2019

Het stond al in het verkiezingsmemorandum van de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG), waarover vandaag in de krant (voor dS-abonnees) gerapporteerd werd, maar vragensteller Elisabeth Meuleman stelde haar vraag los van die specifieke context.

06 februari 2019

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen organiseert in het voorjaar van 2019 twee boeiende studie- en ontmoetingsdagen die zich richten naar beleidsmakers, opleiders, pedagogisch begeleiders, directeurs, zorgcoördinatoren, leraren en andere geïnteresseerde professionals.

06 februari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt je bij het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! via nuttige materialen - zowel digitaal als op papier.

Pagina's