17 oktober 2019

De leerplannen voor de basisopties van de eerste graad A- en B-stroom zijn onlangs goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

17 oktober 2019

Op woensdag 23 en donderdag 24 oktober 2019 volgen alle medewerkers van Dienst Curriculum & vorming een tweedaagse vorming op een externe locatie. Gedurende de tweedaagse is er geen telefonische permanentie. Vragen leg je dan ook het best via e-mail voor.

16 oktober 2019

Het leerplan wiskunde voor het specialisatiejaar bso is aan vernieuwing toe. We willen daarvoor een leerplancommissie samenstellen die (waarschijnlijk in november) één keer samenkomt om het nieuwe leerplan te bespreken.

15 oktober 2019

De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) vernieuwde de COS-brochure (chemicaliën op school), omdat de wetgeving over het gebruik van chemicaliën op school veranderd is.

15 oktober 2019

Leraren kunnen hun taalniveau voor Engels voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven via de APTIS-test officieel laten inschalen en certificeren in een beheersingsniveau van het Europees referentiekader voor talen. Zij kunnen dat doen, omdat ze een zaakvak in CLIL willen geven of voor een individueel professionaliseringstraject.

10 oktober 2019

Vorige week brachten we een wijziging aan in ICT-DIA. Vanaf nu maakt ICT-DIA gebruik van de werkelijke scholenstructuur (zoals bij LLinkid) en niet meer van het instellingsnummer. Om leraren toegang te geven tot ICT-DIA moeten ze deel uitmaken van het team van de school.

09 oktober 2019

Op 23 en 24 oktober vindt de evenementenbeurs SETT plaats in Flanders Expo Gent. SETT staat voor twee dagen vol onderwijstransformatie en -technologie. Je vindt er zowel een grote, gratis te bezoeken technologiebeurs als een uitgebreid betalend conferentieprogramma.

11 september 2019

We werken volop aan de Lerarentop voor leraren van de eerste jaar secundair onderwijs. Noteer alvast woensdag 5 februari 2020 in je agenda! Meer info volgt.

08 oktober 2019

www.nt2020.be is dé portaalsite van de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, GO! en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) voor de professionalisering op het vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen.

07 oktober 2019

Deed jouw school mee met IDP 2.0 en legden jouw leerlingen de gevalideerde toets wiskunde af? De samenvatting en handvatten voor de klaspraktijk helpen je al op weg om je wiskundeonderwijs nog kwalitatiever te maken.

Pagina's