24 juni 2019

Overweeg je als school om met CLIL te starten? We organiseren op woensdag 25 september 2019 van 14 tot 16 uur een infosessie ‘kiezen voor & starten met CLIL’ in Brussel. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod.

19 juni 2019

Vanaf vandaag kun je via de links schoolrapport en klasrapport de resultaten van jouw school voor de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het einde van het b

18 juni 2019

Dankzij de doelstellingen van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) bereiden we onze leerlingen voor op de hedendaagse samenleving. Wil je als school ouders bij Zill betrekken? Dan kun je gebruikmaken van deze materialen:

17 juni 2019

Hoe kunnen we de routinemomenten in de kleuterklas optimaliseren met het oog op een doelgerichte en tegelijkertijd gedifferentieerde aanpak binnen de ons gegeven onderwijstijd? Om de kwaliteit en de efficiëntie van die routinemomenten te verbeteren, reiken we graag zinvolle uitgangspunten aan om binnen het eigen lerarenteam af te stemmen.

12 juni 2019

Samen met de implementatie van de nieuwe leerplannen voor de eerste graad secundair onderwijs stellen heel wat scholen zich de vraag of ze andere klemtonen moeten leggen bij evalueren of rapporteren en wat dat betekent voor hun visie op evaluatie.

12 juni 2019

Heb je als school al stappen gezet in Zill? Heb je al een goed zicht op het ontwikkelveld oriëntatie op de wereld? Heb je het thema oriëntatie op tijd en/of ruimte al verkend?

Dan is de tijd rijp om na te denken over een schooleigen kader voor tijd en ruimte.

12 juni 2019

Op 24 mei keurde de Vlaamse Regering een verzamelbesluit goed dat relevante informatie bevat over de matrix en de modernisering secundair onderwijs (so). In de bijlagen bij het verzamelbesluit vind je in volgorde deze items:

12 juni 2019

Ben je al even op stap met Zin in leren!Zin in leven! (Zill)? Wil je als school STEM een plaats geven binnen Zill? Dan is het lerend netwerk ‘STEM binnen Zill’ geknipt voor jouw school. Wederzijds leren, kruisbestuiving en zelfreflectie vormen het motto.

‘STEM binnen Zill’ wil kernteams van verschillende scholen samenbrengen om:

11 juni 2019

Op vraag van enkele scholen type 9 (en type 2 autisme) organiseren we een lerend netwerk met als thema ‘Wat als het klasgebeuren voor leerlingen met autisme voltijds niet meer haalbaar is?’.

11 juni 2019

Net als de voorbije schooljaren kun je leerboeken aankopen die nascholingen ICT ontwikkelde voor de projecten informatica tweede graad, ICT-integratie, handel en mode. We ontwikkelden eveneens leerboeken voor het leerplan toegepaste informatica in de richting informaticabeheer en boekhouden-informatica.

Pagina's