30 januari 2019

Volgende week woensdag 6 februari 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een infosessie duaal leren voor de nieuw ingeschreven scholen en centra voor leren en werken en voor scholen die bijkomende informatie wensen over de organieke uitrol van duaal leren vanaf 1 september 2019.

08 februari 2019

In 2019 gaat de 2e editie van Ideaal Duaal van start, waarbij Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA de opleidingswereld en de bedrijfswereld met elkaar verbinden door het stimuleren van innovatieve ideeën. Ook directeur-generaal Lieven Boeve is hierbij aanwezig.

Dit event vindt plaats in The EGG, Barastraat 175 te 1070 Brussel.

30 januari 2019

De implementatie van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) werd in Scholengemeenschap De Speling in Genk enthousiast onthaald. De komst van het leerplan inspireerde Els Peeters, Karolien Gielen, Ann Rumers en Stef Van Mulders tot het componeren van het lied 'Zin in het leven, zin in het leren!'.

24 januari 2019

Naast het verkiezingsmemorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kwam in deze plenaire vergadering ook dat van het GO! aan bod en wel met een dossier dat we ook intussen goed kennen van onderwijscommissaris Caroline Gennez (concreet: het pleidooi om één uur levensbeschouwing te vervangen door een gedeeld vak actief burgerschap).

23 januari 2019

Ook dit schooljaar wordt er ‘inter-netten’ een nascholingsaanbod voor de ICT-leraren van het volwassenenonderwijs voorzien. Zo willen we de implementatie van de opleidingsprofielen ICT in de verschillende centra zo vlot mogelijk laten verlopen.

23 januari 2019

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester kaartte een interessante federale dimensie aan van de opleiding tot zorgkundige, die op stapel stond in een wetswijziging bij minister Maggie De Block.

23 januari 2019

Ben je als directeur, coördinator, maar vooral ook als vakverantwoordelijke op zoek naar:

23 januari 2019

Voor het codi-overleg Economie & organisatie zijn we nog op zoek naar een directeur uit de regio Oost-Vlaanderen.

16 januari 2019

Tot en met 28 februari 2019 kun je als directeur of ICT-coördinator je klas(sen) inschrijven om deel te nemen aan de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Decretaal ben je als school verplicht om op het einde van het basisonderwijs bij alle leerlingen voor minstens drie leergebieden een gevalideerde toets af te nemen.

Pagina's