25 november 2015

Op dinsdag 24 november vond een samenkomst met alle onderwijskoepels plaats op het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, om de heropening op woensdag 25 november van de onderwijsinstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bespreken.

08 november 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen feliciteert Mgr. Jozef De Kesel met zijn aanstelling als aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel.

27 oktober 2015

In De Standaard ontstond de voorbije week een polemiek rond het levensbeschouwelijk dominante discours bij de VRT. Daarbij aansluitend gaf Raymonda Verdyck haar mening over de noodzaak van neutraliteit in het gemeenschapsonderwijs. Katholiek Onderwijs Vlaanderen juicht toe dat het GO!

22 oktober 2015

In de jaren 90 werden de eindtermen ingevoerd. Daarmee wou de overheid duidelijk maken wat zij verwachtte dat de school minimaal aan de leerlingen zou leren. Al was helderheid het doel, in werkelijkheid is na 20 jaar onoverzichtelijkheid troef. Tijd om het over een andere boeg te gooien.

20 oktober 2015

Onze scholen en internaten ontvangen vandaag geen ondersteuning voor kinderen beneden de 5 jaar. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt dit ongehoord! 

Lees meer in het persbericht.

21 oktober 2015

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, de autosector en aanverwante sectoren en het volwassenenonderwijs hebben voor het eerst een globaal convenant ondertekend dat de samenwerking tussen de sector en het onderwijs verder versterkt.

19 oktober 2015

Het oktobernummer van Forum is verschenen. Onze directeur-generaal Lieven Boeve nodigt je uit mee te denken over onderwijskwaliteit in ‘Rok jij mee?’. Lees  meer over de ‘Trein der 1000’ in het kader van herinneringseducatie,  over eindtermen die nu kerndoelen worden en over hoe we samen met moslims katholieke dialoogschool vormen.

18 oktober 2015

Het voorstel van de N-VA-parlementsleden Daniels en Van Dijck om 50 miljoen euro van de middelen voor gelijke onderwijskansen (GOK) exclusief om te zetten naar omkaderingsmiddelen voor taalbadklassen wekt grote verbazing bij de scholen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Gazet van Antwerpen, 17 oktober 2015). En dat omwille van minstens vijf redenen.

14 oktober 2015

Breng een bezoek aan de openlesdag van VIVES op woensdag 28 oktober 2015 en snuif de sfeer op in onze campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Tielt en Torhout. Ontdek hoe het voelt om een les mee te volgen in het hoger onderwijs en hoe het leven op campus eruit ziet.

13 oktober 2015

Op vrijdag 9 oktober organiseerden Annuntiata Veurne, College Nieuwpoort, College Veurne en VTI Veurne hun pedagogische studiedag. Lieven Boeve sprak over de katholieke dialoogschool en gaf toelichting bij actuele onderwijsdossiers.

Pagina's